Alnarpsparken

Park, träd på hösten

Vid lantbruksuniversitetet i Alnarp ligger Alnarpsparken, en park med lång historia. På 1100-talet var Alnarp ett herresäte med stor tillhörande markyta. Under 1300-talet var ägaren istället en dansk riddare. Senare blev Alnarp en kungsgård.

Projekteringen av parken påbörjades 1859 och därefter startades även lantbruksinstitutet. I början av 1880-talet färdigställdes parken. Alnarpsparken består idag av en av Sveriges största växtsamlingar med specialitet på de vedartade växterna (lignoserna). Insamlandet av växter påbörjades då parken anlades, men är än idag en fortlöpande process. Det går fortfarande att se rester av almskogen från 1700-talet. I parken finns även stora sortimentplanteringar av perenner och sommarblommor. Förutom växtligheten går det även att följa ett rikt djurliv i parken med bland annat unika fågelarter.

I Alnarpsparken finns möjlighet för både lek och rekreation. Framför Alnarpsslottet finns stora öppna ytor som är ett populärt ställe för förskoleklasser att besöka. Längre söderut övergår parken till att bli mer skogsliknande och innehåller bra möjligheter för promenader.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Anna Hedlund
Senast uppdaterad: