Alla som bor i en kommun
och arbetar betalar en del
av sin lön i skatt till kommunen. De pengarna används
till att ordna saker som behövs
för människorna som bor där.

Skatten dras direkt från lönen.
Kommunen får också pengar från regeringen.
De kallas statsbidrag.

Hur mycket pengar kommunen får
beror bland annat på hur många människor
som bor i kommunen.

Skattesatser

Kommunalskatten år 2021 för Lomma kommun är totalt 30,82 kr. Skattesatsen visar hur mycket du som medborgare i kommunen betalar i skatt av varje intjänad hundralapp.

Kommunalskatten består av två delar, dels skatt till kommunen som uppgår till 19,64 kr och dels skatt till regionen (landstingsskatt) som uppgår till 11,18 kr. Kommunens del av skattesatsen beslutas av kommunfullmäktige i samband med fastställande av det kommande årets budget.

Utöver kommunalskatt tillkommer för alla skattskyldiga medborgare en obligatorisk begravningsavgift som för år 2021 uppgår till 0,25 kr.

Kontaktuppgifter

Kristian Fridqvist

Redovisningschef

Sidansvarig: Kristian Fridqvist
Senast uppdaterad: