Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Att ta hand om sopor och farligt avfall
är ett arbete som är bra för miljön.
Det arbetet börjar
hemma hos oss själva.

I Lomma kommun är det ett företag
som heter Ohlssons,
som samlar in sopor.

Sopor fraktas till Sysav.
Sysav ägs av 14 kommuner tillsammans.
På Sysav eldas avfall och sopor upp
och blir till värme i hem och andra hus.
Det som inte går att elda upp
kan man återanvända
och göra nya saker av.

Avfall och återvinning

Avfall är inte bara det som blir över, avfall är också en värdefull resurs. Alla har vi ett ansvar och skyldighet att sortera vårt avfall på rätt sätt. Genom att sortera avfallet blir kostnaderna lägre, eftersom förbränning och deponering är dyrare och beskattas högre än återvinning. Idag konsumerar vi även mer och mer vilket gör att mängden avfall ökar varje år. I Sorteringsguiden finns information om hur du sorterar ditt avfall.

Sysav

Sedan januari 2017 är det Sysav som har hand om kommunens avfallshantering. Fakturering, kundservice och information till alla hushåll hanteras av Sysav. Ohlssons är ny entreprenör för tömning av kärlen.

Kundservice Sysav

Sysavs kundservice har öppet vardagar klockan 08.00-16.30.

Telefon: 040-635 18 00
E-post: kundservice@sysav.se
Webbplats: www.sysav.selänk till annan webbplats
Adress: Spillepengsgatan 13, Malmö / Box 50344, 202 13 Malmö

Avfallstaxa

Från och med 1 januari 2017 gäller en ny avfallstaxa i Lomma kommun, antagen av kommunfullmäktige.

Abonnemangen och många av priserna är samma som tidigare. Sorterar du ditt avfall i fyrfackskärl kommer avgiften till och med vara något lägre.

Grovsopor

Många hushåll åker idag till en återvinningscentral och lämnar sitt grovavfall för återvinning. Om du inte själv vill transportera avfallet kan du beställa hämtning vid fastigheten. Hämtning är förknippad med en framkörningsavgift och en mindre kostnad per kolli, beroende på hur mycket som ska hämtas.

Trädgårdsavfall

Kostnaden för hämtning av trädgårdsavfall sänks. En annan förändring är att det inte är möjligt att lämna risbuntar i samband med tömning.

Textilavfall

I Lomma kommun finns det insamlingskärl för textilavfall på följande platser:

  • Sandstensgatan 1 (Lomma C)
  • Mellanvångsvägen 2, Bjärred
  • Alfredshällsvägen, Bjärred
  • Svanetorpsvägen, Lomma
  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Mattias Persson
Senast uppdaterad: 2019-11-11