Äldreomsorg

Här berättar vi mer om äldreomsorgen i Lomma kommun samt vad vi arbetar på att förbättra och utveckla. Du hittar också nyheter i ämnet.

Socialförvaltningens viktigaste uppgift är att var och en av Lomma kommuns invånare ska, oavsett ålder, kunna leva i trygghet, bemötas med respekt och värdighet samt ha tillgång till god vård och omsorg. Vi vill att varje invånare ska uppleva att vi har dem i fokus genom livets alla skiften. 

Illustration av hjärta med människor i. Bild Ingrid Henell

Vill du hjälpa andra? Eller behöver du hjälp? Lomma kommun samordnar hjälpinsatser till personer som behöver stöd på grund av coronaviruset.

Äldre dam som skrattar

I Lomma kommun finns olika typer av boende för dig som är äldre eller har särskilda behov. Det finns särskilda, korttids- och anpassade boenden.

Nyheter

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Anna-Maria Banck
Senast uppdaterad: