Äldreomsorg

Här berättar vi mer om äldreomsorgen i Lomma kommun samt vad vi arbetar på att förbättra och utveckla. Du hittar också nyheter i ämnet.

Socialförvaltningens viktigaste uppgift är att var och en av Lomma kommuns invånare ska, oavsett ålder, kunna leva i trygghet, bemötas med respekt och värdighet samt ha tillgång till god vård och omsorg. Vi vill att varje invånare ska uppleva att vi har dem i fokus genom livets alla skiften. Ta gärna hjälp av vår seniorlots, för att hitta rätt stödinsatser.

Kvinna hjälper äldre man med mobil

Alla ska kunna behålla sin självständighet i hemmet. Det finns olika sätt som du kan få stöd i vardagen via kommunen.

Äldre dam som skrattar

Du kan ansöka om särskilt boende när behovet av vård och omsorg är omfattande och du inte bedöms klara av att bo kvar i det egna boendet.

Nyheter

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Ajsela Music
Senast uppdaterad: