Äldreomsorg

Här berättar vi mer om äldreomsorgen i Lomma kommun samt vad vi arbetar på att förbättra och utveckla. Du hittar också nyheter i ämnet.

Socialförvaltningens viktigaste uppgift är att var och en av Lomma kommuns invånare ska, oavsett ålder, kunna leva i trygghet, bemötas med respekt och värdighet samt ha tillgång till god vård och omsorg. Vi vill att varje invånare ska uppleva att vi har dem i fokus genom livets alla skiften. Ta gärna hjälp av vår seniorlots, för att hitta rätt stödinsatser.

Kvinna hjälper äldre man med mobil

Alla ska kunna behålla sin självständighet i hemmet. Det finns olika sätt som du kan få stöd i vardagen via kommunen.

Äldre dam som skrattar

Du kan ansöka om särskilt boende när behovet av vård och omsorg är omfattande och du inte bedöms klara av att bo kvar i det egna boendet.

Ansöka om stöd

För att ansöka om stöd och hjälp enligt socialtjänstlagen för en person som är äldre eller funktionshindrad tar du kontakt med kommunens biståndshandläggare. Detta görs via telefon eller genom att skicka in en ansökningsblankett via brev.

För att komma i kontakt med biståndshandläggare, ringer du till kommunens kontaktcenter som under telefontiden kopplar vidare till biståndshandläggare i tjänst. Vi är indelade efter gatuadresser, ha det redo när du ringer.

Telefon:

040 - 641 10 00, måndag till fredag kl. 08:45-09:45

Postadress:

Lomma kommun

Myndighetsenheten HVO/Biståndshandläggare

234 81 Lomma

Använd blanketten: Ansökan om insatser enligt socialtjänstlagen Pdf, 1.1 MB.

Nyheter

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Magnus Ydmark
Senast uppdaterad: