Ledsagarservice och avlösarservice

Avlösarservice

Avlösarservice är till för dig som ger stöd och service till en närstående i hemmet. Avlösning innebär att en person tillfälligt övertar omvårdnaden av din närstående, så att du ska få möjlighet till avlastning.

Ledsagarservice

Ledsagarservice är en insats som ska underlätta så att du som har en funktionsnedsättning ska kunna ta dig till och från olika aktiviteter samt för att kunna ta del av samhällslivet. Du kan till exempel beviljas ledsagning för att kunna delta i fritidsaktiviteter.

Du kan ansöka om ovanstående tjänster.

Ansöka om stöd - så här går en ansökan till

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Sussanne Blennow
Senast uppdaterad: