Gång- och cykelväg på Järngatan

Kartbild över sträcka för planerad cykelväg.

Kartbild över sträcka för planerad cykelväg.

Nu är arbetet med andra etappen av en upphöjd gång- och cykelväg på västra sidan av Järngatan och Kastanjevägen igång. Gång- och cykelbanan beräknas vara klar till våren 2020.

Gång- och cykelbanan byggs för att skapa en säkrare och tydligare trafikmiljö för oskyddade trafikanter längs gatan, och bildar ett cykelstråk mot Vinstorpsvägen och Lomma centrum.

Byggnationen av hela sträckan blev klar vid månadsskiftet mars/april 2020.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Anna Bergh

Senast uppdaterad: