Anmälan för dig inom socialtjänst och sjukvård

Person som skjutsar kvinna i rullstol

Här kan du som arbetar inom socialtjänst eller sjukvård läsa om hur du ska göra när du uppmärksammar att en person behöver hjälp av en god man, förvaltare eller förmyndare. Börja med att se över om någon mindre ingripande hjälpåtgärder kan fungera istället.

Mindre ingripande hjälpåtgärder

Godmanskap och förvaltarskap får endast förordnas om det behövs. Kan hjälpbehovet tillgodoses med mindre ingripande åtgärder ska det prövas och väljas först. Exempel på mindre ingripande hjälpåtgärder är: Fullmakt, framtidsfullmakt, anhörigbehörighet, personligt ombud, boendestöd och kontaktperson.

Anmälan om behov av god man eller förvaltare

Om du som anställd vid en myndighet, till exempel socialtjänsten, äldreomsorgen, psykiatrin eller sjukvården, tror att en person är i behov av en god man eller förvaltare kan du göra en anmälan. En anmälan kan också göras av dig som medmänniska som märkt att någon är i behov av hjälp. Överförmyndaren utreder sedan om det finns tillräckligt grund för att ansöka om godmanskap eller förvaltarskap hos tingsrätten. Använd blanketten Anmälan av god man eller förvaltare från socialtjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. . Av anmälan ska framgå varför god man eller förvaltare bör anordnas, vad behovet är och varför det inte kan tillgodoses på annat sätt.

Anmälan ska också innehålla:

  • Läkarintyg som styrker behov av ställföreträdare. Det är viktigt att det framgår av läkarintyget om personen som ansökan avser förstår vad saken gäller.
  • Kuratorsutredning eller social utredning (en social utredning är en beskrivning av huvudmannens livssituation, kontaktuppgifter till närmsta anhöriga, ekonomi, boende, hjälpbehov, vilka hjälpinsatser som finns med mera).

  • Eventuellt förslag på god man eller förvaltare. Den föreslagna gode mannen/förvaltaren ska underteckna en åtagandehandling som även den som ansökan avser ska underteckna (om hälsotillståndet tillåter). För ansökningar som ska prövas av Malmö tingsrätt ska man även bifoga ett intyg där den föreslagna gode mannen/förvaltarens lämplighet intygas.

Anmälan skickas till överförmyndaren

Lomma kommun
Överförmyndaren
234 80 Lomma

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Rebecka Kärrholm

Senast uppdaterad: