Gällande detaljplaner

I Lomma kommun finns gällande detaljplaner för de större delarna av Lomma, Bjärred och Borgeby tätorter. Det finns också detaljplaner för Flädie, Ljunghuset och för golfbanan mellan Lomma och Bjärred. Dessa är skapade under olika tider från 1930-talet fram till idag och är gällande tills dess att kommunen ändrar eller upphäver dem.

Planerar du att bygga om ditt hus eller avstycka din tomt och vill veta vad man får göra och inte göra på din fastighet?

Alla gällande detaljplaner finns som pdf:er nedan samt tillgängliga på miljö- och byggkontoret i Kommunhuset; Hamngatan 3 i Lomma. Besökstider är tisdagar kl 16-18. Vid övriga tider, boka tid för ett besök.

Börja med att leta upp gällande detaljplan i kommunkartan nedan. Leta sedan upp motsvarande detaljplanenummer i listan. Denna är sorterad i kronologisk ordning med de äldsta planerna först.

Kommunkarta med detaljplanegränser länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
(Röda områden=gällande detaljplaner, blåa områden=pågående planarbete och skuggade områden=ändringar i detaljplanen)

Gällande detaljplaner

Gällande detaljplaner

Nr

Namn

Laga kraft

Genomförandetid till

17länk till annan webbplats

Styckningsplan för Lomma Municipalsamhälle

1932-04-20


18länk till annan webbplats

Styckningsplan för Lomma Municipalsamhälle

1932-12-05


20länk till annan webbplats

Styckningsplan för Lomma Municipalsamhälle

1935-10-12


20Alänk till annan webbplats

Ändring stadsägorna 443-496 samt 789

1992-12-17


23länk till annan webbplats

Lomma Municipalsamhälle

1936-02-21


26länk till annan webbplats

Lomma Municipalsamhälle

1936-12-31


29länk till annan webbplats

Ljunghuset 1:1

1937-03-04


37länk till annan webbplats

Flädie 2:1

1941-05-30


42länk till annan webbplats

Styckningsplan för Lomma Municipalsamhälle

1945-03-06


62länk till annan webbplats

Kv. Rodret

1957-10-01


65länk till annan webbplats

Vinstorp 4:2

1959-12-18


67länk till annan webbplats

Flädie 27

1960-01-09


73länk till annan webbplats

Vinstorp 4:2, ändring

1962-07-24


74länk till annan webbplats

Omr. norr om Vinstorpsvägen

1962-07-30


80länk till annan webbplats

Slättängsområdet

1963-12-02


82länk till annan webbplats

Industrigatan

1965-02-05


84länk till annan webbplats

Flädie 22

1964-06-03


88länk till annan webbplats

Omr. söder om Karstorpsvägen

1964-12-21


91länk till annan webbplats

Flädie 27:7 och 27:26

1965-09-22


94länk till annan webbplats

Löddesnäsomr. etapp 1

1967-09-22


94Alänk till annan webbplats

Ändring Löddesnäsomr. etapp 1

1994-04-20


95länk till annan webbplats

Flädie 15:18 och 15:19

1967-10-03


96länk till annan webbplats

Omr. norr om Bjärreds Centrum

1967-10-16


98länk till annan webbplats

Flädie 15:42

1968-10-04


99länk till annan webbplats

Stadsäga 653

1968-04-24


100länk till annan webbplats

Stadsägorna 902-907

1968-10-28


101länk till annan webbplats

Nordligaste delen av Stadsäga 653

1969-10-15


103länk till annan webbplats

Karstorpsvägen

1971-01-22


105länk till annan webbplats

Lomma Centrum

1972-10-27


106länk till annan webbplats

Alfredshäll

1971-05-25


108länk till annan webbplats

Omr. vid skolan i Löddesnäs

1971-10-25


109länk till annan webbplats

Vinstorpsskolan

1971-10-25


111länk till annan webbplats

Åkarpsvägen

1972-03-28


112länk till annan webbplats

Vattenverket i Bjärred

1973-02-08


113länk till annan webbplats

Löddesnäsomr. etapp 2

1973-07-18


115länk till annan webbplats

Flädie 22:23 och ändring 15:42

1974-02-18


116länk till annan webbplats

Borgeby 15:2, gamla samhället

1974-09-17


117länk till annan webbplats

Lundavägen-Hantverkargatan

1974-11-01


118länk till annan webbplats

Karstorp 5:2

1975-02-19


120länk till annan webbplats

Löddesnäsomr. etapp 2, ändring

1975-04-16


121länk till annan webbplats

Parkomr. i Löddesnäs

1973-03-11


122länk till annan webbplats

Flädie 22 m.fl.

1973-03-18


123länk till annan webbplats

Norra Villavägen

1976-01-29


123Alänk till annan webbplats

Omr. kring Norra Villavägen

2005-06-09

2020-06-09

125länk till annan webbplats

Norr om Vinstorpsvägen

1976-04-07


128länk till annan webbplats

Borgeby, Anders Möllares väg

1976-12-15


130länk till annan webbplats

Kv. Brigantinen

1977-02-14


131länk till annan webbplats

Stadsäga 648

1977-05-17


132länk till annan webbplats

Borgeby 13:21

1977-06-14


134länk till annan webbplats

Omr. norr om Vinstorpsvägen

1979-04-20


138länk till annan webbplats

Stadsäga 1159b

1978-09-18


139länk till annan webbplats

Vinstorpsområdet

1979-01-16


139Alänk till annan webbplats

del av Vinstorpsområdet, Pilängsbadet

2009-01-19

2019-01-19

142länk till annan webbplats

Borgeby 17:90

1979-02-14


143länk till annan webbplats

Rutsborgsskolan, ändring

1979-04-06


144länk till annan webbplats

Bjärreds Saltsjöbad

1979-06-29


151länk till annan webbplats

Stadsägorna 1186, 137, 138 m.fl.

1982-12-08


152länk till annan webbplats

Kv. Havren, Rågen, Vetet

1983-04-14


157länk till annan webbplats

Stadsäga 1202, Strandvägen

1983-02-11


158länk till annan webbplats

Näktergalsvägen

1983-06-09


159länk till annan webbplats

Väg 913

1983-11-17


160länk till annan webbplats

Lomma 27:43

1983-10-07


161länk till annan webbplats

Karstorp 28:4 och 28:5

1989-03-16


164länk till annan webbplats

Lomma 33:11, Lomma Centrum

1984-09-06


166länk till annan webbplats

Vinstorp 26:1

1986-02-20


167länk till annan webbplats

Bjärred 38:10, Gamla Bjärred

1986-02-20


168länk till annan webbplats

Lomma 33:11, Småbåtshamnen

1985-12-11


168Alänk till annan webbplats

Ändring Lomma 33:11, Småbåtshamnen

2005-10-28


171länk till annan webbplats

Vinstorp 26:3

1987-12-08


172länk till annan webbplats

Omr. söder om väg 913 i Bjärred

1988-02-17


173länk till annan webbplats

Gång- och cykelväg söder om Bjärred

1988-04-20


174länk till annan webbplats

Lomma 22:11, Tegelbruksomr.

1990-06-07


175länk till annan webbplats

Solberga

1988-07-29


176länk till annan webbplats

Vinstorp 26:54

1988-12-14


177länk till annan webbplats

Bjärred 13:11

1988-12-14


178länk till annan webbplats

Lomma 27:41

1989-04-06


179länk till annan webbplats

Fjelie 8:8

1989-03-30


180länk till annan webbplats

Lomma 24:9, verksamhetsomr.

1989-07-11


181länk till annan webbplats

Karstorp 24:64

1989-09-27


182länk till annan webbplats

Industriomr. vid Järngatan

1989-12-16


183länk till annan webbplats

Lomma Centrum, södra delen

1990-04-26


184länk till annan webbplats

Lomma 28:1, Lillevång

1990-07-11


184Alänk till annan webbplats

Ändring Lomma 28:1, Lillevång

2006-11-24


185

Ersatt av 13/05186länk till annan webbplats

Bjärred 40:2

1991-01-04


187länk till annan webbplats

Bjärred 38:32, Bergagården

1990-03-22


188länk till annan webbplats

Karstorp 28:5

1991-02-07


189länk till annan webbplats

Vinstorp 40:5

1991-06-11


190länk till annan webbplats

Stora Habo 1:6, Golfbanan

1991-11-14


191länk till annan webbplats

Lomma 30:54, Båtens förskola

1991-11-27


192länk till annan webbplats

Lomma 33:11, LBS klubbhus

1992-05-27


193länk till annan webbplats

Karstorp 23:14

1992-07-20


194länk till annan webbplats

Löddesnäs 1:2

1992-07-20


195länk till annan webbplats

Lomma 8:1, verksamhetsomr. Norra Vinstorp

2005-12-30


196länk till annan webbplats

Lomma 34:43, passage till Centrumtorget

1996-10-15


197länk till annan webbplats

Bjärred 14:10, Bjärreds Centrum

1994-02-24


199länk till annan webbplats

Lomma 35:34, Kaptensgården

1994-07-27


200länk till annan webbplats

Bjärred 5:21, Högsäter norra delen

1994-07-22


201länk till annan webbplats

Lomma 9:16, Kraftvärmeverket

1994-08-01


201Alänk till annan webbplats

Ändring Lomma 9:16, Kraftvärmeverket

1994-08-01


202länk till annan webbplats

Bjärred 26:2

1995-10-27


203länk till annan webbplats

Lomma 33:11, omr. söder om Havsblick

1995-10-27


1002länk till annan webbplats

Bjärred 30:15, omr. söder om Jonasgården

1996-04-11


97/01länk till annan webbplats

Önnerup 4:11

1997-04-28


97/02länk till annan webbplats

Vinstorp 27:10

1997-05-12

2002-05-12

97/03länk till annan webbplats

Bjärred 34:57, Flädiegården

1997-04-03

2002-04-03

97/04länk till annan webbplats

Bjärred 10:1, Högsäter

1997-05-22

2007-05-22

98/01länk till annan webbplats

Lomma 26:19, Gamla Kraften

1998-01-12

2003-01-12

98/02länk till annan webbplats

Önnerup 10:19, Bjersundsomr.

1998-07-09

2003-07-09

98/03länk till annan webbplats

Lomma 33:11, Gatukök

1998-11-17

2003-11-17

99/01länk till annan webbplats

Bjärred 12:2, Alfredshällsomr.

1999-06-23

2004-06-23

99/02länk till annan webbplats

Lomma 23:3, norr om Smålandsgatan

1999-09-02

2014-09-02

00/02länk till annan webbplats

Del av Lomma 33:11 m.fl, Fiskboden

2000-10-25


01/01länk till annan webbplats

Vinstorp 40:1, Hasselgatan/Oxelgatan

2001-05-02

2006-05-02

01/02länk till annan webbplats

Lomma 32:14 och 32:15, Brf. Kedjan

2001-05-25

2006-05-25

01/03länk till annan webbplats

Lomma 26:5, Smålandsgatan

2001-06-28

2006-06-28

01/04länk till annan webbplats

Mellanvången, Bjärred

2001-08-14

2006-08-14

02/01länk till annan webbplats

Borgeby 16:8, Österleden

2002-01-31

2012-01-31

02/02länk till annan webbplats

Lomma 11:13, Studentvången

2002-11-27

2007-11-27

03/01länk till annan webbplats

Bjärred 17:10

2003-04-03

2008-04-03

03/02länk till annan webbplats

Lomma 24:19 och 27:38, handelsområde

2003-07-10

2013-07-10

03/03länk till annan webbplats

Borgeby 16:12, verksamhetsområde

2003-10-14

2013-10-14

03/04länk till annan webbplats

Lomma 27:53, Lervik-Östervång

2003-12-31

2013-12-31

04/01länk till annan webbplats

Lomma 34:1, Fiskarlyckan

2004-02-04

2009-02-04

04/03länk till annan webbplats

Borgeby 17:164, Rutsborgsskolan

2004-06-04

2019-06-04

04/04länk till annan webbplats

Karstorp 19:74 och 27:3

2004-06-04

2019-06-04

04/05länk till annan webbplats

Lomma 25:5, Lomma hamn västra delen

2004-06-02

2014-09-02

04/06länk till annan webbplats

Lomma 24:4-6, Lomma hamn huvudgatusystemet

2004-09-02

2019-09-02

04/06Alänk till annan webbplats

Lomma 24:4-6, Lomma hamn huvudgatusystemet

2013-05-27

2019-09-02

05/01länk till annan webbplats

Lomma 23:18, Svensagatan

2005-01-17

2010-01-17

05/02länk till annan webbplats

Borgeby 34:1, Borgeby skola

2005-01-17

2010-01-17

05/03länk till annan webbplats

Bjärred 17:16

2005-07-15

2020-07-15

05/04länk till annan webbplats

Lomma 24:16, Prästbergarondellen

2005-07-15

2010-07-15

05/05länk till annan webbplats

Bjärred 30:12, omr. vid Idrottsvägen

2005-10-27

2010-10-27

05/06länk till annan webbplats

Lomma 21:3, Oskarsfrid

2005-12-30

2015-12-30

05/07länk till annan webbplats

Borgeby 15:8, omr. vid Rutsborgsvägen

2005-12-30

2020-12-30

06/01länk till annan webbplats

Lomma 25:6, Åkvarteren

2006-01-13

2016-01-13

06/02länk till annan webbplats

Lilla Habo 1:6, Stora Habo 1:7, Habo gård

2006-01-13

2016-01-13

06/03länk till annan webbplats

Borgeby 17:98, del av Norra Västkustvägen

2006-03-14

2011-03-14

06/04länk till annan webbplats

Bjärred 50:1, Larssons Mekaniska

2006-03-24

2011-03-24

07/01länk till annan webbplats

Lomma 29:23, Hamntorget

2007-02-26

2017-02-26

07/02länk till annan webbplats

Lomma 33:20, Centrumtorget

2007-03-16

2017-03-16

07/02Alänk till annan webbplats

Lomma 33:20, Centrumtorget tillägg

2016-01-08

2017-03-16

07/03länk till annan webbplats

Lomma 25:5, Kanalkvarteren

2007-05-04

2017-05-04

07/03Alänk till annan webbplats

Lomma 25:5 (Kanalkvarteren tillägg)

2016-05-27

2017-05-04

07/04länk till annan webbplats

Lilla Habo 3:2, Båtuppläggningsplatsen

2007-05-31

2017-05-31

08/01länk till annan webbplats

Bjärred 12:9, Trollskogen

2008-05-29

2018-05-29

08/02länk till annan webbplats

Lomma 25:1, Strandfuret

2008-07-10

2018-07-10

08/03länk till annan webbplats

Lomma 25:2, Brohus

2008-07-10

2018-07-10

11/01länk till annan webbplats

Karstorp 23:18

2011-10-14

2016-10-14

12/01länk till annan webbplats

Lomma 33:52, Havsblick

2012-03-01

2022-03-01

12/02länk till annan webbplats

Arlöv 22:188 m fl, Spillepeng

2012-05-24

2027-05-24

12/03länk till annan webbplats

Lomma 22:11 m.fl, Tegelbruksområdet

2012-10-24


13/01länk till annan webbplats

Lilla Habo 1:7, Haboljungs Camping och Alkärret

2013-03-22

2023-03-22

13/02länk till annan webbplats

Alnarp 1:67, Blå Caféet

2013-03-22

2018-03-22

13/03länk till annan webbplats

Se 04/06A

2013-05-27

2019-09-02

13/04länk till annan webbplats

Vinstorp 26:58 m.fl, Hans Hanssons gård

2013-07-13

2018-07-13

13/05länk till annan webbplats

Lomma 26:10

2013-07-13

2018-07-13

13/06länk till annan webbplats

Stora Habo 1:6 m.fl.

2013-10-09

2018-10-09

13/07länk till annan webbplats

Alfredshällskolan

2013-11-27

2018-11-27

14/01länk till annan webbplats

Lomma 11:36 m.fl (Haga)

2014-05-30

2019-05-30

14/02länk till annan webbplats

Lomma 26:3 (Cirkulationsplats S Västkustvägen)

2014-07-12

2019-07-12

14/03länk till annan webbplats

Fjelie 3:16 m fl

2014-11-28

2019-11-28

14/04länk till annan webbplats

Lomma 24:8 m.fl (Smålandsgatan)

2014-12-31

2019-12-31

15/01länk till annan webbplats

Vinstorp 31:1 m.fl (f.d. Vattenverkstomten)

2015-05-29

2020-05-29

15/02länk till annan webbplats

Vinstorp 38:6 m.fl (Karstorpsskolan)

2015-07-08

2025-07-08

15/03länk till annan webbplats

Områdesbestämmelser Lilla Habo 3:7 (Furet/Kyrkfuret)

2015-07-30


15/04länk till annan webbplats

Lomma 33:11 m.fl. (område vid Sjögräsgatan)

2015-10-15

2020-10-15

16/01länk till annan webbplats

Lomma 25:5 (Kanalkvarteren)

2016-05-27

2026-05-27

16/04länk till annan webbplats

Bjärred 5:4

2016-07-15

2021-07-15

16/05länk till annan webbplats

Lomma 35:120, Stationsområdet

2016-08-24

2021-08-24

16/06länk till annan webbplats

Lomma 11:56 (kv Nian)

2016-09-23

2021-09-23

17/01länk till annan webbplats

Fjelie 2:13 (tpl Flädie)

2017-05-29

2022-05-29

17/02länk till annan webbplats

Bjärreds Saltsjöbad

2017-09-12

2022-09-12

18/01länk till annan webbplats

Lomma 33:21 och 33:25 (Vegagatan)

2018-05-25

2023-05-25

18/02länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Bjärred 11:7 (Högsäter)

2018-12-14

2023-12-14

19/01länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Bjärred 12:1 (Bjärred Centrum)

2019-05-17

2024-05-17


  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Lovisa Liljenberg
Senast uppdaterad: