Gällande detaljplaner

I Lomma kommun finns gällande detaljplaner för de större delarna av Lomma, Bjärred och Borgeby tätorter. Det finns också detaljplaner för Flädie, Ljunghuset och för golfbanan mellan Lomma och Bjärred. Dessa är skapade under olika tider från 1930-talet fram till idag och är gällande tills dess att kommunen ändrar eller upphäver dem.

Planerar du att bygga om ditt hus eller avstycka din tomt och vill veta vad man får göra och inte göra på din fastighet

Alla gällande detaljplaner finns som pdf:er nedan samt tillgängliga på miljö- och byggkontoret i Kommunhuset; Hamngatan 3 i Lomma.

Börja med att leta upp gällande detaljplan i kommunkartan nedan. Leta sedan upp motsvarande detaljplanenummer i listan. Denna är sorterad i kronologisk ordning med de äldsta planerna först.

Kommunkarta med detaljplanegränser Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

(Röda områden=gällande detaljplaner, blåa områden=pågående planarbete och skuggade områden=ändringar i detaljplanen).

Gällande detaljplaner

Gällande detaljplaner

Nr

Namn

Laga kraft

Genomförandetid till

17 Länk till annan webbplats.

Styckningsplan för Lomma Municipalsamhälle

1932-04-20


18 Länk till annan webbplats.

Styckningsplan för Lomma Municipalsamhälle

1932-12-05


20 Länk till annan webbplats.

Styckningsplan för Lomma Municipalsamhälle

1935-10-12


20A Länk till annan webbplats.

Ändring stadsägorna 443-496 samt 789

1992-12-17


23 Länk till annan webbplats.

Lomma Municipalsamhälle

1936-02-21


26 Länk till annan webbplats.

Lomma Municipalsamhälle

1936-12-31


29 Länk till annan webbplats.

Ljunghuset 1:1

1937-03-04


37 Länk till annan webbplats.

Flädie 2:1

1941-05-30


42 Länk till annan webbplats.

Styckningsplan för Lomma Municipalsamhälle

1945-03-06


62 Länk till annan webbplats.

Kv. Rodret

1957-10-01


65 Länk till annan webbplats.

Vinstorp 4:2

1959-12-18


67 Länk till annan webbplats.

Flädie 27

1960-01-09


73 Länk till annan webbplats.

Vinstorp 4:2, ändring

1962-07-24


74 Länk till annan webbplats.

Omr. norr om Vinstorpsvägen

1962-07-30


80 Länk till annan webbplats.

Slättängsområdet

1963-12-02


82 Länk till annan webbplats.

Industrigatan

1965-02-05


84 Länk till annan webbplats.

Flädie 22

1964-06-03


88 Länk till annan webbplats.

Omr. söder om Karstorpsvägen

1964-12-21


91 Länk till annan webbplats.

Flädie 27:7 och 27:26

1965-09-22


94 Länk till annan webbplats.

Löddesnäsomr. etapp 1

1967-09-22


94A Länk till annan webbplats.

Ändring Löddesnäsomr. etapp 1

1994-04-20


95 Länk till annan webbplats.

Flädie 15:18 och 15:19

1967-10-03


96 Länk till annan webbplats.

Omr. norr om Bjärreds Centrum

1967-10-16


98 Länk till annan webbplats.

Flädie 15:42

1968-10-04


99 Länk till annan webbplats.

Stadsäga 653

1968-04-24


100 Länk till annan webbplats.

Stadsägorna 902-907

1968-10-28


101 Länk till annan webbplats.

Nordligaste delen av Stadsäga 653

1969-10-15


105 Länk till annan webbplats.

Lomma Centrum

1972-10-27


106 Länk till annan webbplats.

Alfredshäll

1971-05-25


108 Länk till annan webbplats.

Omr. vid skolan i Löddesnäs

1971-10-25


109 Länk till annan webbplats.

Vinstorpsskolan

1971-10-25


111 Länk till annan webbplats.

Åkarpsvägen

1972-03-28


112 Länk till annan webbplats.

Vattenverket i Bjärred

1973-02-08


113 Länk till annan webbplats.

Löddesnäsomr. etapp 2

1973-07-18


115 Länk till annan webbplats.

Flädie 22:23 och ändring 15:42

1974-02-18


116 Länk till annan webbplats.

Borgeby 15:2, gamla samhället

1974-09-17


117 Länk till annan webbplats.

Lundavägen-Hantverkargatan

1974-11-01


118 Länk till annan webbplats.

Karstorp 5:2

1975-02-19


120 Länk till annan webbplats.

Löddesnäsomr. etapp 2, ändring

1975-04-16


121 Länk till annan webbplats.

Parkomr. i Löddesnäs

1973-03-11


122 Länk till annan webbplats.

Flädie 22 m.fl.

1973-03-18


123 Länk till annan webbplats.

Norra Villavägen

1976-01-29


123A Länk till annan webbplats.

Omr. kring Norra Villavägen

2005-06-09

2020-06-09

125 Länk till annan webbplats.

Norr om Vinstorpsvägen

1976-04-07


128 Länk till annan webbplats.

Borgeby, Anders Möllares väg

1976-12-15


130 Länk till annan webbplats.

Kv. Brigantinen

1977-02-14


131 Länk till annan webbplats.

Stadsäga 648

1977-05-17


132 Länk till annan webbplats.

Borgeby 13:21

1977-06-14


134 Länk till annan webbplats.

Omr. norr om Vinstorpsvägen

1979-04-20


138 Länk till annan webbplats.

Stadsäga 1159b

1978-09-18


139 Länk till annan webbplats.

Vinstorpsområdet

1979-01-16


139A Länk till annan webbplats.

del av Vinstorpsområdet, Pilängsbadet

2009-01-19

2019-01-19

142 Länk till annan webbplats.

Borgeby 17:90

1979-02-14


143 Länk till annan webbplats.

Rutsborgsskolan, ändring

1979-04-06


144 Länk till annan webbplats.

Bjärreds Saltsjöbad

1979-06-29


151 Länk till annan webbplats.

Stadsägorna 1186, 137, 138 m.fl.

1982-12-08


152 Länk till annan webbplats.

Kv. Havren, Rågen, Vetet

1983-04-14


157 Länk till annan webbplats.

Stadsäga 1202, Strandvägen

1983-02-11


158 Länk till annan webbplats.

Näktergalsvägen

1983-06-09


159 Länk till annan webbplats.

Väg 913

1983-11-17


160 Länk till annan webbplats.

Lomma 27:43

1983-10-07


161 Länk till annan webbplats.

Karstorp 28:4 och 28:5

1984-03-16


164 Länk till annan webbplats.

Lomma 33:11, Lomma Centrum

1984-09-06


166 Länk till annan webbplats.

Vinstorp 26:1

1986-02-20


167 Länk till annan webbplats.

Bjärred 38:10, Gamla Bjärred

1986-02-20


168 Länk till annan webbplats.

Lomma 33:11, Småbåtshamnen

1985-12-11


168A Länk till annan webbplats.

Ändring Lomma 33:11, Småbåtshamnen

2005-10-28


171 Länk till annan webbplats.

Vinstorp 26:3

1987-12-08


172 Länk till annan webbplats.

Omr. söder om väg 913 i Bjärred

1988-02-17


173 Länk till annan webbplats.

Gång- och cykelväg söder om Bjärred

1988-04-20


174 Länk till annan webbplats.

Lomma 22:11, Tegelbruksomr.

1990-06-07


175 Länk till annan webbplats.

Solberga

1988-07-29


176 Länk till annan webbplats.

Vinstorp 26:54

1988-12-14


177 Länk till annan webbplats.

Bjärred 13:11

1988-12-14


178 Länk till annan webbplats.

Lomma 27:41

1989-04-06


179 Länk till annan webbplats.

Fjelie 8:8

1989-03-30


180 Länk till annan webbplats.

Lomma 24:9, verksamhetsomr.

1989-07-11


181 Länk till annan webbplats.

Karstorp 24:64

1989-09-27


182 Länk till annan webbplats.

Industriomr. vid Järngatan

1989-12-16


183 Länk till annan webbplats.

Lomma Centrum, södra delen

1990-04-26


184 Länk till annan webbplats.

Lomma 28:1, Lillevång

1990-07-11


184A Länk till annan webbplats.

Ändring Lomma 28:1, Lillevång

2006-11-24


186 Länk till annan webbplats.

Bjärred 40:2

1991-01-04


187 Länk till annan webbplats.

Bjärred 38:32, Bergagården

1990-03-22


188 Länk till annan webbplats.

Karstorp 28:5

1991-02-07


189 Länk till annan webbplats.

Vinstorp 40:5

1991-06-11


190 Länk till annan webbplats.

Stora Habo 1:6, Golfbanan

1991-11-14


191 Länk till annan webbplats.

Lomma 30:54, Båtens förskola

1991-11-27


192 Länk till annan webbplats.

Lomma 33:11, LBS klubbhus

1992-05-27


193 Länk till annan webbplats.

Karstorp 23:14

1992-07-20


194 Länk till annan webbplats.

Löddesnäs 1:2

1992-07-20


196 Länk till annan webbplats.

Lomma 34:43, passage till Centrumtorget

1992-10-15


197 Länk till annan webbplats.

Bjärred 14:10, Bjärreds Centrum

1994-02-24


199 Länk till annan webbplats.

Lomma 35:34, Kaptensgården

1994-07-27


200 Länk till annan webbplats.

Bjärred 5:21, Högsäter norra delen

1994-07-22


201 Länk till annan webbplats.

Lomma 9:16, Kraftvärmeverket

1994-08-01


201A Länk till annan webbplats.

Ändring Lomma 9:16, Kraftvärmeverket

1994-08-01


202 Länk till annan webbplats.

Bjärred 26:2

1995-10-27


203 Länk till annan webbplats.

Lomma 33:11, omr. söder om Havsblick

1995-10-27


1002 Länk till annan webbplats.

Bjärred 30:15, omr. söder om Jonasgården

1996-04-11


97/01 Länk till annan webbplats.

Önnerup 4:11

1997-04-28


97/02 Länk till annan webbplats.

Vinstorp 27:10

1997-05-12

2002-05-12

97/03 Länk till annan webbplats.

Bjärred 34:57, Flädiegården

1997-04-03

2002-04-03

98/01 Länk till annan webbplats.

Lomma 26:19, Gamla Kraften

1998-01-12

2003-01-12

98/02 Länk till annan webbplats.

Önnerup 10:19, Bjersundsomr.

1998-07-09

2003-07-09

98/03 Länk till annan webbplats.

Lomma 33:11, Gatukök

1998-11-17

2003-11-17

99/01 Länk till annan webbplats.

Bjärred 12:2, Alfredshällsomr.

1999-06-23

2004-06-23

99/02 Länk till annan webbplats.

Lomma 23:3, norr om Smålandsgatan

1999-09-02

2014-09-02

00/02 Länk till annan webbplats.

Del av Lomma 33:11 m.fl, Fiskboden

2000-10-25


01/01 Länk till annan webbplats.

Vinstorp 40:1, Hasselgatan/Oxelgatan

2001-05-02

2006-05-02

01/02 Länk till annan webbplats.

Lomma 32:14 och 32:15, Brf. Kedjan

2001-05-25

2006-05-25

01/03 Länk till annan webbplats.

Lomma 26:5, Smålandsgatan

2001-06-28

2006-06-28

01/04 Länk till annan webbplats.

Mellanvången, Bjärred

2001-08-14

2006-08-14

02/01 Länk till annan webbplats.

Borgeby 16:8, Österleden

2002-01-31

2012-01-31

02/02 Länk till annan webbplats.

Lomma 11:13, Studentvången

2002-11-27

2007-11-27

03/01 Länk till annan webbplats.

Bjärred 17:10

2003-04-03

2008-04-03

03/02 Länk till annan webbplats.

Lomma 24:19 och 27:38, handelsområde

2003-07-10

2013-07-10

03/03 Länk till annan webbplats.

Borgeby 16:12, verksamhetsområde

2003-10-14

2013-10-14

03/04 Länk till annan webbplats.

Lomma 27:53, Lervik-Östervång

2003-12-31

2013-12-31

04/01 Länk till annan webbplats.

Lomma 34:1, Fiskarlyckan

2004-02-04

2009-02-04

04/03 Länk till annan webbplats.

Borgeby 17:164, Rutsborgsskolan

2004-06-04

2019-06-04

04/04 Länk till annan webbplats.

Karstorp 19:74 och 27:3

2004-06-04

2019-06-04

04/05 Länk till annan webbplats.

Lomma 25:5, Lomma hamn västra delen

2004-06-02

2014-09-02

04/06 Länk till annan webbplats.

Lomma 24:4-6, Lomma hamn huvudgatusystemet

2004-09-02

2019-09-02

04/06A Länk till annan webbplats.

Lomma 24:4-6, Lomma hamn huvudgatusystemet

2013-05-27

2019-09-02

05/01 Länk till annan webbplats.

Lomma 23:18, Svensagatan

2005-01-17

2010-01-17

05/02 Länk till annan webbplats.

Borgeby 34:1, Borgeby skola

2005-01-17

2010-01-17

05/03 Länk till annan webbplats.

Bjärred 17:16

2005-07-15

2020-07-15

05/04 Länk till annan webbplats.

Lomma 24:16, Prästbergarondellen

2005-07-15

2010-07-15

05/05 Länk till annan webbplats.

Bjärred 30:12, omr. vid Idrottsvägen

2005-10-27

2010-10-27

05/06 Länk till annan webbplats.

Lomma 21:3, Oskarsfrid

2005-12-30

2015-12-30

05/07 Länk till annan webbplats.

Borgeby 15:8, omr. vid Rutsborgsvägen

2005-12-30

2020-12-30

06/01 Länk till annan webbplats.

Lomma 25:6, Åkvarteren

2006-01-13

2016-01-13

06/02 Länk till annan webbplats.

Lilla Habo 1:6, Stora Habo 1:7, Habo gård

2006-01-13

2016-01-13

06/03 Länk till annan webbplats.

Borgeby 17:98, del av Norra Västkustvägen

2006-03-14

2011-03-14

06/04 Länk till annan webbplats.

Bjärred 50:1, Larssons Mekaniska

2006-03-24

2011-03-24

07/01 Länk till annan webbplats.

Lomma 29:23, Hamntorget

2007-02-26

2017-02-26

07/02 Länk till annan webbplats.

Lomma 33:20, Centrumtorget

2007-03-16

2017-03-16

07/02A Länk till annan webbplats.

Lomma 33:20, Centrumtorget tillägg

2016-01-08

2017-03-16

07/03 Länk till annan webbplats.

Lomma 25:5, Kanalkvarteren

2007-05-04

2017-05-04

07/03A Länk till annan webbplats.

Lomma 25:5 (Kanalkvarteren tillägg)

2016-05-27

2017-05-04

07/04 Länk till annan webbplats.

Lilla Habo 3:2, Båtuppläggningsplatsen

2007-05-31

2017-05-31

08/01 Länk till annan webbplats.

Bjärred 12:9, Trollskogen

2008-05-29

2018-05-29

08/02 Länk till annan webbplats.

Lomma 25:1, Strandfuret

2008-07-10

2018-07-10

08/03 Länk till annan webbplats.

Lomma 25:2, Brohus

2008-07-10

2018-07-10

11/01 Länk till annan webbplats.

Karstorp 23:18

2011-10-14

2016-10-14

12/01 Länk till annan webbplats.

Lomma 33:52, Havsblick

2012-03-01

2022-03-01

12/02 Länk till annan webbplats.

Arlöv 22:188 m fl, Spillepeng

2012-05-24

2027-05-24

12/03 Länk till annan webbplats.

Lomma 22:11 m.fl, Tegelbruksområdet

2012-10-24


13/01 Länk till annan webbplats.

Lilla Habo 1:7, Haboljungs Camping och Alkärret

2013-03-22

2023-03-22

13/02 Länk till annan webbplats.

Alnarp 1:67, Blå Caféet

2013-03-22

2018-03-22

13/03 Länk till annan webbplats.

Se 04/06A

2013-05-27

2019-09-02

13/04 Länk till annan webbplats.

Vinstorp 26:58 m.fl, Hans Hanssons gård

2013-07-13

2018-07-13

13/05 Länk till annan webbplats.

Lomma 26:10

2013-07-13

2018-07-13

13/06 Länk till annan webbplats.

Stora Habo 1:6 m.fl.

2013-10-09

2018-10-09

13/07 Länk till annan webbplats.

Alfredshällskolan

2013-11-27

2018-11-27

14/01 Länk till annan webbplats.

Lomma 11:36 m.fl (Haga)

2014-05-30

2019-05-30

14/02 Länk till annan webbplats.

Lomma 26:3 (Cirkulationsplats S Västkustvägen)

2014-07-12

2019-07-12

14/03 Länk till annan webbplats.

Fjelie 3:16 m fl

2014-11-28

2019-11-28

14/04 Länk till annan webbplats.

Lomma 24:8 m.fl (Smålandsgatan)

2014-12-31

2019-12-31

15/01 Länk till annan webbplats.

Vinstorp 31:1 m.fl (f.d. Vattenverkstomten)

2015-05-29

2020-05-29

15/02 Länk till annan webbplats.

Vinstorp 38:6 m.fl (Karstorpsskolan)

2015-07-08

2025-07-08

15/03 Länk till annan webbplats.

Områdesbestämmelser Lilla Habo 3:7 (Furet/Kyrkfuret)

2015-07-30


15/04 Länk till annan webbplats.

Lomma 33:11 m.fl. (område vid Sjögräsgatan)

2015-10-15

2020-10-15

16/01 Länk till annan webbplats.

Lomma 25:5 (Kanalkvarteren)

2016-05-27

2026-05-27

16/04 Länk till annan webbplats.

Bjärred 5:4

2016-07-15

2021-07-15

16/05 Länk till annan webbplats.

Lomma 35:120, Stationsområdet

2016-08-24

2021-08-24

16/06 Länk till annan webbplats.

Lomma 11:56 (kv Nian)

2016-09-23

2021-09-23

17/01 Länk till annan webbplats.

Fjelie 2:13 (tpl Flädie)

2017-05-29

2022-05-29

17/02 Länk till annan webbplats.

Bjärreds Saltsjöbad

2017-09-12

2022-09-12

18/01 Länk till annan webbplats.

Lomma 33:21 och 33:25 (Vegagatan)

2018-05-25

2023-05-25

18/02 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bjärred 11:7 (Högsäter)

2018-12-14

2023-12-14

19/01 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bjärred 12:1 (Bjärred Centrum)

2019-05-17

2024-05-17

20/01 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bjärred 20:2 m.fl. (Bjärred Centrum)

2020-12-31

2025-12-31

22/01 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Alnarp 1:1 (Mellangård)

2022-02-23

2027-02-23

22/02 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Karstorp 13:100 (Strandvägen-Karstorpsvägen) 

2022-12-02

2027-12-02

23/01 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bjärred 19:8 (Lövstedts väg)

2023-07-18

2028-07-18


  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Roger Jönsson
Senast uppdaterad: