Varje skola har ett elevhälsoteam.

På elevhälsoteamets möten pratar vi om elever som kan behöva extra stöd.

På mötet träffas rektor, skolsköterska, skolkurator, specialpedagog och ibland psykolog.

Barn- och elevhälsa

Springande barn på sädelsfält

Att trivas och må bra i skolan är viktigt för att utvecklas och behålla lusten och viljan att lära sig.

Elevhälsoteam

På varje skola finns ett elevhälsoteam som består av vuxna med olika kompetenser som samverkar för att du ska få en god lärandemiljö. Där finns rektor, specialpedagog, skolsköterska, skolkurator och vid behov psykolog.

Mer information finns på respektive skolas sida under  "Hälsa och välbefinnande".

Centrala barn- och elevhälsan

På skolan kan elevhälsoteamet begära stöd från Centrala barn- och elevhälsan. Där finns psykologer, logopeder och specialpedagoger till stöd för varje förskola och skola.

Organisation

Kontaktuppgifter

Ingela Roxenby

Verksamhetschef Centrala barn- och elevhälsan

0733-41 10 25

Sidansvarig: Ingela Roxenby
Senast uppdaterad: