Skadedjur och ohyra

Får du problem med skadedjur eller ohyra i din bostad ska du i första hand kontakta din hyresvärd eller bostadsrättsförening. Får du inte hjälp av den som är ansvarig kan du vända dig till Miljöenheten.

Vissa djur och insekter kan klassas som skadedjur eller ohyra om de finns på en plats där de kan skada mat eller egendom. Med skadedjur avses bland annat möss och råttor. Exempel på ohyra kan vara mjölbaggar, ängrar, getingar, myror eller kackerlackor.

Fastighetsägarens ansvar

Det är enligt miljöbalken fastighetsägarens ansvar att hålla fastigheten fri från skadedjur. Detta innebär att fastighetsägaren ska förebygga och kontrollera förekomsten av skadedjur. I de fall då det uppstår problem med skadedjur ska fastighetsägaren utföra de åtgärder som krävs för att lösa problemet.

Det här kan du göra

Råttor och möss söker sig till platser där det finns tillgång till mat. För att minska risken för att få råttor eller möss i din bostad kan du göra följande:

  • Var noga med hur du hanterar dina sopor och din kompost
  • Håll rent i utrymmen som kan dra till sig skadedjur
  • Ta hand om fallfrukt i trädgården
  • Undvik överdriven fågelmatning och håll marken fri från frörester

För att minska risken för att få problem med ohyra i din bostad kan du göra följande:

  • Städa noggrant efter matlagning så att inga matrester finns framme och håll rent i bostaden så att insekter inte kan ta skydd
  • Förvara torrvaror i tätt förslutna förpackningar. Släng produkter och förpackningar där larver och skalbaggar förekommer
  • Köper du direktimporterade matvaror – var uppmärksam så att inga insekter kommer med varorna
  • Skaka ur väskan och kläder noga utomhus efter utlandsresan

Information om råttor i avloppsnätet hittar du på VA SYDs hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Råtta
  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helene Blom

Senast uppdaterad: