Byggarbeten pågår på Pilängskolan
i Lomma. Den nya skolbyggnaden
med 18 klassrum blev klar 2019.

Nu pågår arbetet med kulturbyggnaden
som ska vara klar hösten 2020.

Skolgården ska göras klar under
våren 2021.

Pilängskolan

Nya Pilängskolan

Entrén på nya byggnaden.

Projektet med att bygga om och till skolbyggnaderna vid Pilängskolan i Lomma börjar närma sig slutet. Skolbyggnaderna stod helt klara hösten 2020. Under våren 2021 återstår endast arbeten med att färdigställa utemiljön på skolområdet.

Pilängskolan är en av de största och äldsta skolorna i Lomma och har renoverats i flera omgångar. Den första delen av skolan byggdes redan 1954. 2017 togs beslut att riva de äldre delarna och bygga nytt. Processen följer den planerade byggplanen.

Spännande former växer fram vid Pilängskolans utemiljö. De nya skolbyggnaderna stod klara hösten 2020 och våren 2021 ska skolgården vara färdig.

Spännande former växer fram vid Pilängskolans utemiljö. De nya skolbyggnaderna stod klara hösten 2020 och våren 2021 ska skolgården vara färdig.

Ombyggnationen har skett i tre större etapper:

  1. Rivning huvudentré, alléköket och kulturskolan. På den platsen byggs istället en trevåningsbyggnad med 18 klassrum för barn i årskurserna 6-9 år. Under tiden kommer specialsalarna och en enplansbyggnad med klassrum att finnas kvar.
  2. De gamla klassrummen rivs när de nya är klara. På den platsen byggs en kulturbyggnad där bland annat musik och kultur ska samlas. Den nya kulturbyggnaden innehåller slöjdsal, bildsal , musiksal och kulturskolans lokaler. Här finns även en black box, som är en kombinerad lokal för musik, teater, film och event med plats för cirka 140 sittande åskådare.
  3. De gamla specialsalarna för slöjd och hemkunskap rivs när den stora skolbyggnaden och kulturbyggnaden är klara. Utemiljön färdigställs sedan under våren 2021.

Nimab entreprenad AB utför byggnationen.

Översiktsbild över nya Pilängskolan. Huvudbyggnad med entré syns till vänster.

Skolelever på studiebesök

Under större delen av mellanstadiet har nuvarande årskurs 6 på Pilängskolan följt bygget av den nya skolan med stort intresse. De har på nära håll fått uppleva rivningen av entré och aula och sen fått se hur den nya skolbyggnaden växt fram.

Se filmen från ett av deras Studiebesök på Youtube. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Christer Carlsson

Senast uppdaterad: