Anhörigstödet

Anhörigstödet vänder sig till dig som hjälper och stödjer någon i din närhet som kan vara äldre eller långvarigt sjuk, fysiskt eller psykiskt. Personen som du stödjer ska bo i Lomma kommun.

Vårt fokus ligger på dig som anhörig och vi kan ge dig olika sorters stöd för att underlätta din situation.

Anhörigstödet har fokus på den anhöriges situation och kan underlätta för dig som är anhörig och din närstående genom att erbjuda:

  • Enskilda stödsamtal till anhöriga
  • Avlösning i hemmet
  • Anhörigcafé
  • Bidra med kunskap och stöd vid behov av kontakt med kommunen eller annan verksamhet

Vi arbetar flexibelt och individuellt utifrån den enskilde för att ge ett anpassat stöd som ger den anhörige trygghet och ökad livskvalité.

Vi erbjuder stödsamtal där den anhörige kan få beskriva känslor och tankar kring sin livssituation. Vi gör inga journalanteckningar eller bedömningar och vi arbetar med tystnadsplikt.

Anhörig kan vara en make eller maka, en son eller dotter, en granne eller god vän som hjälper och stödjer.

Informationsträffar för dig som är ny i anhörigrollen

Under fyra tillfällen framöver kommer vi att bjuda in till informationsträffar för dig som är "ny" i anhörigrollen eller inte vet var du ska vända dig med dina frågor. Vi kommer bland annat att berätta om hur vi kan hjälpa dig och var du kan vända dig i olika frågor.

  • Måndagen den 24/4, kl. 14.00-15.30
  • Onsdagen den 26/4, kl. 14.00-15.30
  • Onsdagen den 10/5, kl. 14.00-15.30
  • Onsdagen den 10/5, kl. 17.00-18.30

OBS! Vi återkommer med fler datum för nya informationsträffar till hösten 2023

Plats: Anhörigstödet, på Havsblick, Centrumgatan 4 i Lomma.

Du anmäler dig till oss per telefon 040-641 16 50 eller via e-post: anhorigstodet@lomma.se

Aktiviteter

Välkomna att anmäla er till våra anhöriggrupper. Anhöriggrupper startar fortlöpande. Kontakta oss gärna så berättar vi mer.

Vi träffas på Anhörigstödet, Havsblick Centrumgatan 4, Lomma.
Observera att det är föranmälan till alla våra aktiviteter på telefon 040-641 16 50 eller via mejl anhorigstodet@lomma.se.

Samtalsgrupp för anhöriga

Är du anhörig och skulle vilja träffa andra som är i liknande situation som du? Anhörigstödet bjuder in dig till samtalsgrupp. I våra samtalsgrupper ges möjlighet att träffa andra som delar liknande erfarenheter. I andras berättelser och upplevelser känner man igen sig själv.

Vi ses vid fem tillfällen under enkla former, fikar och talar med varandra om hur vi har det och ger varandra råd, tips och stöttning.

Plats: Anhörigstödet, Havsblick Centrumgatan 4, Lomma.

Leva vidare grupp

Är du anhörig och har du nyligen mist en närstående?
Anhörigstödet bjuder in dig till en samtalsgrupp, med fem tillfällen.
I andras ord och känslor kan vi känna igen oss själva.

Vi ses under enkla former, fikar och talar med varandra om det som är svårt, men också om det som värmer. En liten grupp för er som blivit ensamma och som tidigare haft stöd från oss. Även du som inte varit i kontakt med Anhörigstödet tidigare är välkommen!

Plats: Anhörigstödet, Havsblick, Centrumgatan 4, Lomma.

Anhöriggrupp på dag eller kvällstid

Är du ny i anhörigrollen eller vet du inte var du ska vända dig med dina frågor?
Då kanske den här gruppen är något för dig. Vi kommer bland annat diskutera hur det är att vara anhörig när man fortfarande jobbar och är mitt i livet.
Du får möjlighet att ta del av information kring vad Lomma kommun har att erbjuda dig som anhörig, samt träffa andra som är i liknande situation. Gruppen ses vid fem tillfällen.

Plats: Anhörigstödet, Havsblick, Centrumgatan 4, Lomma.

Anhöriggrupp psykisk ohälsa

Stödjer du någon vuxen i din närhet som lider av psykisk ohälsa?
Anhörigstödet i samarbete med socialpsykiatrin erbjuder en anhöriggrupp för dig som står nära någon med psykisk ohälsa.

Här ges möjlighet att möta andra anhöriga och ta del av varandras erfarenheter och upplevelser samt ge varandra stöttning. Gruppen ses vid fyra tillfällen.

Plats: Anhörigstödet, Havsblick Centrumgatan 4, Lomma.


Kontaktuppgifter

Har ni frågor och funderingar eller vill boka ett möte med oss är ni alltid hjärtligt välkomna att höra av er till oss på tel: 040-641 16 50 eller e-post: anhorigstodet@lomma.se

Vi finns på Havsblick, Centrumgatan 4 i Lomma.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Ulrika Hjelm Clausen

Senast uppdaterad: