Temperatur och drag

Får du problem med inomhustemperatur eller drag i din bostad ska du i första hand kontakta din hyresvärd eller bostadsrättsförening. Får du inte hjälp av den som är ansvarig kan du vända dig till Miljöenheten.

Hur temperaturen inomhus upplevs beror inte bara på luftens temperatur utan påverkas även av luftens hastighet samt vilken temperatur det är på golv, väggar och fönster.

Inomhustemperatur

Folkhälsomyndigheten rekommenderar en lufttemperatur inomhus mellan 20-23°C och det bör inte heller vara kallare än 18°C på golvet. För känsliga grupper som har behov av en varmare temperatur inomhus, till exempel äldre eller rörelsehindrade, bör temperaturen vara 2 grader högre.

Det får inte heller vara för varmt i bostaden. Normalt bör lufttemperaturen det vara högst 24˚C och högst 26˚C under sommartid. Under extrema väderförhållanden gäller dock inte de allmänna råden.

Drag inomhus

Drag orsakas vanligtvis av otätheter kring fönster, dörrar eller vid tilluftsventiler och kan bidra till obehag. Normalt ska lufthastigheten inte överstiga 0,15 meter/sekund. Om väggar och golv har en låg temperatur kan även det upplevas som drag, så kallat strålningsdrag. Om möbler eller tyngre gardiner skymmer element kan det hindra den varma luften från att cirkulera vilket kan bidra till att det upplevs vara kallt eller dragit i bostaden.

Det här kan du göra

För att hålla ner temperaturen i din bostad under årets varmaste dagar finns några saker du kan göra:

  • Dra för gardiner eller dra ned persienner
  • Undvik att vädra mitt på dagen när det är som varmast utomhus

Har du det kallt i din bostad finns det några saker du kan göra:

  • Undvik att ställa stora möbler eller hänga tunga gardiner framför elementen, då det hindrar värmen att spridas i rummet
  • Dra ner persienner och gardiner under natten, så behåller du värmen i bostaden
  • Behöver du vädra så gör det med tvärdrag endast en kort stund
  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helene Blom

Senast uppdaterad: