Kontakta Centrala barn- och elevhälsan

Hos oss arbetar flera olika funktioner. Alla finns för barnens bästa.

Vår administratör är på många sätt ansiktet utåt för Centrala barn- och elevhälsan och har koll på det mesta, spindeln i nätet. Vet du inte vem du ska kontakta på Centrala barn- och elevhälsan, kan du vända dig till Christine, så blir du sannolikt rätt vidarelotsad.

Christine Uneram, Administratör 
0733-41 14 40
christine.uneram@lomma.se

Verksamhetschefen leder och fördelar arbetet på Centrala barn- och elevhälsan. En stor del av den operativa personalen arbetsleds ute i kärnverksamheterna, men det huvudsakliga arbetsgivaransvaret finns på Centrala barn- och elevhälsan. Beslut om tilläggsbelopp etc fattas av områdeschef för Centrala barn- och elevhälsan.

Ingela Roxenby, Verksamhetschef 
0733-41 10 25
ingela.roxenby@lomma.se

Specialpedagogerna på Centrala barn- och elevhälsan arbetar med operativt elevarbete, handledning, metodutveckling och utbildning.

Petra Bauer, specialpedagog; förskola
0733-41 12 04
petra.bauer@edu.lomma.se

Emma McCormick, specialpedagog; förskola
0733-41 10 34
emma.mccormick@edu.lomma.se

Suzanne Alkewall, specialpedagog; förskola
0733-41 11 29
suzanne.alkewall@edu.lomma.se

Organisatoriskt ingår kuratorerna i den Centrala barn- och elevhälsan, men de har placering ute på respektive skola. Funktionsledarskapet för kuratorerna ligger på respektive rektor för den aktuella skolan. Tillsammans med övriga yrkeskategorier arbetar kuratorerna med att främja elevernas lärande, utveckling och hälsa. Kuratorn har eleven i fokus och värnar hens perspektiv.

Marie Kristoffersson, kurator; Bjärehovskolan
0733-41 16 79
marie.kristoffersson@lomma.se
 
Bengt-Åke Olsson, kurator; Alléskolan
0733-41 12 79
bengt-ake.olsson@lomma.se

Monica Olsson, kurator; Pilängskolan
0733-41 13 21
monica.olsson@lomma.se
 
Sandra Salling, kurator; Karstorp Norra
0733-41 13 90
sandra.salling@lomma.se

Cecilia Öhrn, kurator; Rutsborgskolan
0733-41 16 36
cecilia.ohrn@lomma.se

Moa Paulsson, kurator; Alfredshällskolan, Löddesnässkolan
0733-41 16 27
moa.paulsson@lomma.se

Maria Brunnström, kurator; Fladängskolan
0730-87 29 70
maria.brunnstrom@lomma.se

Anna Hultkvist, kurator, Strandskolan, Karstorp Södra

0732-54 40 28

anna.hultkvist@lomma.se

Logopederna arbetar med språk-, läs- och skrivutredningar samt handledning och utbildning. Logopederna på Centrala barn- och elevhälsan arbetar för att barn och ungdomar i Lomma kommun ska få bra förutsättningar att utveckla sitt språk och sin läs- och skrivförmåga. Vi handleder och utbildar personal inom förskola och skola samt träffar elever för utredning.

Mia Berglind, Logoped
040-641 10 24, 0733-41 10 24
mia.berglind@lomma.se

Malin Lindner, Logoped
0733-41 10 35
malin.lindner@lomma.se

För att främja närvaro och förebygga frånvaro är "Metodstödet för skolnärvaro" Lomma kommuns systematiska arbete.

Närvaroteamet är en del av Centrala barn- och elevhälsan och har sin lokal på Vinstorpsskolan. I teamet ingår socialpedagog Tina Friborn och speciallärare Johan Hedblom.

Närvaroteamet arbetar på uppdrag av Lomma kommuns rektorer och är en ytterligare insats på organisations- grupp- och individnivå. Målet är att gemensamt se helheten för att kunna lotsa elever tillbaka till skola och utbildning.

Närvaroteamet arbetar utifrån tillgänglighet, flexibilitet och det sker i nära samarbete med elevens hemskola, vårdnadshavare samt samverkar med andra nödvändiga aktörer i samhället. För att komma i kontakt med oss för frågor se våra kontaktuppgifter nedan.

Tina Friborn, socialpedagog; Närvaroteamet
0733-41 10 20
kristina.friborn@edu.lomma.se

Johan Hedblom, speciallärare; Närvaroteamet
0733-41 10 12
johan.hedblom@edu.lomma.se

Psykologerna i Lomma kommun arbetar med utredning, handledning och utbildning.

Dan Teglund, leg. psykolog; samordnare
040-641 10 29, 0733-41 10 29
dan.teglund@lomma.se

Nafetiti Brown, leg psykolog
040-641 10 26, 0733-41 10 26
nafetiti.brown@lomma.se

Åsa Bankert, leg psykolog
0733-41 10 28,
asa.bankert@lomma.se

Rezgar Hayder, psykolog
0733-41 14 45
rezgar.hayder@lomma.se

Skoldatateket fokuserar på digitala lärverktyg som kan underlätta skolarbetet för ALLA elever, men framförallt de som har koncentrationssvårigheter och läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.

Skoldatateket vänder sig till pedagoger, elever och vårdnadshavare för visning, handledning och genomgång av de digitala lärverktyg som vi har tillgång till i kommunen. Du hittar skoldatateket här:länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Pernilla Olsson
0733-41 12 01
pernilla.olsson@edu.lomma.se

Organisatoriskt ingår skolsköterskorna på Centrala barn- och elevhälsan, men de har placering ute på skolan. Funktionsledarskapet för skolsköterskorna ligger på respektive rektor för den aktuella skolan. Tillsammans med övriga yrkeskategorier arbetar skolsköterskorna med att främja elevernas lärande, utveckling och hälsa. Vid behov kan remiss skrivas för vidare utredning av psykisk eller fysisk ohälsa. Vid sjukdom hänvisas till vårdcentral.

Carina Wendel, Skolsköterska, medicinskt ledningsansvar; Alfredshällskolan
0733-41 10 30
carina.wendel@lomma.se

Carina Kennedy, Skolsköterska; Karstorpskolan Södra, Alléskolan
0733- 41 15 67
carina.kennedy@lomma.se

Jenny Carnklint, Skolsköterska; Bjärehovskolan F-2, Löddesnässkolan
0733-41 16 21
jenny.carnklint@lomma.se

Ulrica Bennison; Skolsköterska; Bjärehov 3-9
0733-41 10 21
ulrica.bennison@lomma.se

 

Ebba Bergdal, Skolsköterska; Fladängskolan
0733-41 13 89
ebba.bergdal@lomma.se

Madeleine Jirdén, Skolsköterska; Karstorpskolan Norra, Strandskolan
0733- 41 13 45
madeleine.jirden@lomma.se

Sofia Leiding, Skolsköterska; Strandskolan, Karstorp Södra
0733-41 15 09
sofia.leiding@lomma.se

 

Irene Broman, Skolsköterska; Pilängskolan
040-641 13 22, 0733-41 13 22
iren.broman@lomma.se


Boel Bergström, Skolsköterska; Rutsborgskolan
040-641 16 08, 0733- 41 16 08
boel.bergstrom@lomma.se

Specialpedagogerna på Centrala barn- och elevhälsan arbetar med operativt elevarbete, handledning, metodutveckling och utbildning.

Malin Jisander, pedagog; skola
0733-41 10 36
malin.jisander@edu.lomma.se

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Ingela Roxenby
Senast uppdaterad: