Om du vill kompostera
matrester i trädgården
behöver du anmäla detta
till kommunen.

Hemkompostering av matavfall

Komposterat organiskt matavfall är ett utmärkt jordförbättringsmedel till rabatter och trädgårdsland. Planerar du att själv kompostera ditt matavfall hemma på din tomt? Anmäl då komposteringen till Miljö- och byggnadsnämnden innan du börjar.

Inom Lomma kommun är alla hushåll skyldiga att sortera ut matavfall och slänga det i en behållare för kompost. Vill du själv kompostera ditt matavfall måste du lämna in en anmälan till Miljö- och byggnadsnämnden innan du börjar. För att inte orsaka några olägenheter för vare sig människor eller miljö är det viktigt att den behållare du använder är sluten och samtidigt ventilerad.

Anmälningsblankett för hemkompostering kan laddas ner längre ner på sidan eller hämtas hos Kontaktcenter.

Komposten ska ha rätt behållare

Tänk på att din kompostering måste ske i en skadedjurssäker behållare. Det ska inte heller finnas någon risk för olägenheter eller näringsläckage. En kompost för matavfall bör:

  • vara byggd så att den inte drar till sig skadedjur eller orsakar andra olägenheter
  • vara sluten, stabil och tillverkad av beständigt material
  • ha max 5 mm stora hål och springor för ventilation och dränering
  • inte placeras för nära en grannfastighet eller vattentäkt.

Anmälan av kompostering med bokashi

Om du vill ta hand om ditt matavfall genom bokashi-kompostering behöver du anmäla det till Miljö- och byggnadsnämnden på samma sätt som annan kompostering av matavfall. Använder du olika metoder på sommar- och vinterhalvåret ska det framgå i anmälan.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helene Blom

Senast uppdaterad: