Trygghetsvärdar

Kommunens trygghetsvärdar är anställda av kommunen och arbetar alla kvällar och nätter på året. De kör omkring i kommunen och slår larm om de ser något som inte står rätt till. Genom sin närvaro ska brottslig verksamhet förebyggas. Trygghetsvärdarna har inte några polisbefogenheter och är inte heller några väktare.

Trygghetsvärdarna ska arbeta mot oönskade händelser och för en ökad trygghet för alla som bor, verkar eller vistas i Lomma kommun.

Grunduppdrag

Trygghetsvärdarnas grunduppdrag är att vara en resurs i kommunens trygghets- och skadeförebyggande arbete genom att arbeta situationsanpassat. De ska vara synliga i kommunens geografiska område och ”vaka” över kommunen. I uppdraget ingår även att kontrollera kommunala fastigheter för att se till att dessa är låsta efter att verksamheten stängt.

Förebyggande arbete

Trygghetsvärdarna ska arbeta situationsanpassat. Det innebär att arbetssättet anpassas under de perioder bostadsinbrotten är som flest. Trygghetsvärdarna är en resurs i att minska bostadsinbrotten. Först och främst handlar det om att öka synligheten i villakvarteren genom en högre närvaro, framförallt i områden som statistiskt sett drabbas av flest inbrott.

Under sommarhalvåret, när det rör sig fler människor i kommunen, ska trygghetsvärdarna synas där människorna finns. Både för att ha en lugnande effekt, men även som en service till de som befinner sig i kommunen.

Trygghetsskapande åtgärder

Trygghetsvärdarna rör sig ute i kommunen när stora delen av samhället sover. De ser saker som annars inte uppmärksammas, alternativt upptäcks senare. Kopplingen till säkerhetschefen gör att de kan bidra till en ökad trygghet i samhället. Via SOS-alarm kan trygghetsvärdarna nå kommunens jour och beredskap, för att exempelvis informera om en översvämning eller ett träd som fallit över vägen.

På så sätt kan rätt funktion kontaktas och möjligheten att i ett tidigt skede åtgärda det som inträffat ökar. Att hjälpa en skadad eller riskutsatt person i form av omplåstring, samtal till anhörig eller i allvarligare fall larmning av ambulans är ett annat exempel.

Första insatsperson (FiP)

Då Räddningstjänstens larm även skickas till trygghetsvärdarna, finns det ytterligare resurser under kvällen och natten som tidigt kan göra en första insats för att hjälpa en skadedrabbad. Trygghetsvärdarna har en grundläggande förmåga avseende brand, trafikolyckor, drunkning, första hjälpen och andra olyckor och kan snabbt ta sig till en brand, trafikolycka eller sjukvårdslarm i kommunen.

Kontakt

Under kvällar och helger, se kontaktuppgifter nedan. Under kontorstid nås arbetsledare på 040-641 10 67.

Kontaktuppgifter

Bil Söder Trygghetsvärdar

0733-41 10 18

Bil Norr Trygghetsvärdar

0733-41 10 17

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Anders Åkesson
Senast uppdaterad: