Förskoleteam

Barn som plaskar i vattenpöl med gummistövlar och paraply.

Förskoleteamet i Lomma kommun är en del av den Centrala barn- och elevhälsan och vi består av specialpedagoger, psykolog och logoped.

Vi arbetar på uppdrag av rektor med följande delar utifrån våra olika yrkesroller:

  • Vi ger personalen stöd i pedagogiska frågor och arbetar för att främja alla barns lärande.
  • Vi handleder arbetslag för att reflektera kring vardagliga situationer i förskolan.
  • Vi är ett stöd till rektor och personal i olika frågor.
  • Vi bidrar till att utveckla förskolans verksamhet genom fortbildning till förskolans personal.
  • Vi samverkar med andra aktörer utanför förskolan som logoped, barn- och ungdomshabilitering, barnavårdscentral med flera.
  • Vi erbjuder vårdnadshavare ABC 3-12 år (Alla Barn i Centrum). En generell föräldraskapsutbildning för att stärka banden mellan barn och förälder.

Om du som förälder vill veta mer om Förskoleteamets arbete kontaktar du arbetslag eller rektor på den förskola där ditt barn går.

Kontaktuppgifter

Petra Bauer

Specialpedagog förskola

0733-41 12 04

Emma McCormick

Specialpedagog förskola

0733-41 10 34

Sidansvarig: Ingela Roxenby
Senast uppdaterad: