Ersätt denna text med det lättlästa innehållet. Om ingen lättläst text ska finnas på sidan så ta bort det innehåll som finns under innehållsytan "Lättläst"!

Energi- och klimatplan

Energi- och klimatplanen 2021–2025 styr kommunens arbete med att på kort och lång sikt trygga en säker och hållbar energiförsörjning samt att minska utsläpp som påverkar klimatet. Visionen är att Lomma kommun utmärker sig som en klimatneutral kommun och motverkar global uppvärmning. Hur ska detta gå till?

Målsättningen är att utsläpp av växthusgaser i Lomma kommun ska minska i snabbare takt än på regional och nationell nivå. År 2025 ska de ha minskat med över 70 % i jämförelse med 1990. I planen finns politiska ställningstaganden i form av mål och åtgärder som ska genomföras inom planperioden, dels på övergripande nivå dels inom sektorerna: Transporter, Konsumtion, Energianvändning, Säkerhet och tillgång samt Balansering och kompensation. Målen är uppdelade i mål både för kommunorganisationen och mål för Lomma kommun som geografisk enhet, vilket innebär utsläpp från alla invånare och verksamheter inom kommunen.

Det övergripande målet för Lomma kommun är att utsläpp av växthusgaser ska minska i snabbare takt än på regional och nationell nivå. År 2025 ska de ha minskat med över 70% i jämförelse med 1990.

Det övergripande målet för kommunorganisationen är att utsläppen av växthusgaser ska minska årligen och i snabbare takt än i kommunen som geografisk enhet.

Kontaktuppgifter

Helena Björn

Miljöstrateg

Sidansvarig: Helena Björn

Senast uppdaterad: