Om du ska sätta in en öppen spis
eller en ny skorsten behöver
detta anmälas till kommunen.

Om du byter eldstad kan också
detta behöva anmälas.

En ny skorsten kan betyda att
husets utseende förändras.
Då kan lov för detta behöva
ges av kommunen.

Eldstad

Vid installation av ny eldstad såsom exempelvis braskamin och öppen spis, eller vid installation av skorsten och rökkanal, krävs en anmälan till byggenheten. Detta gäller också om en braskassett eller spisinsats till en befintlig eldstad ska installeras. Vid byte av befintlig eldstad, exempelvis från en kamin till en ny kamin, krävs i regel också en anmälan. Vid installation av skorsten kan bygglov behövas ifall det påverkas byggnadens utseende väsentligt. Kontakta gärna byggenheten ifall du är osäker på vad som gäller.

Start- och slutbesked

Innan arbetet med eldstaden påbörjas måste ett startbesked från byggenheten ha utfärdats. I startbeskedet framgår även vad du behöver göra för att få slutbesked.

Eldstad och skorsten måste godkännas av skorstensfejarmästare innan eldning får ske. Slutbesked utfärdas när samtliga krav på handlingar i beslutet om startbesked har uppfyllts och lämnats in.

Handlingar som måste skickas in är:

Handläggning

För att handläggning av anmälan ska påbörjas krävs:

  • Fullständigt ifylld blankett "Anmälan om eldstad"
  • Planritning som visar eldstadens placering
  • Fasadritning med skorsten
  • Specifikation på eldstad och rökkanal (produktplan eller motsvarande)
  • Typgodkännande (certifikat eller motsvarande) på både eldstad och rökkanal
  • Förslag på kontrollplan
  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helene Blom

Senast uppdaterad: