Här kan du få veta vart du vänder dig

om du inte kan tjäna pengar själv och inte
har pengar någon annanstans ifrån.

Om du och din familj
råkar ut för ekonomiska problem
och inte hittar någon möjlighet
att klara försörjningen,
kan du ansöka om ekonomiskt stöd.

Så här ansöker du

Ring kommunen på 040-641 10 00
och boka tid hos en handläggare.
Då får du en ansökningsblankett med posten.
Din handläggare berättar för dig
vilka andra papper
som du behöver ha med dig när ni träffas.

Ta med dig blanketten
och de andra dokumenten
när du besöker handläggaren.

Utredning och beslut

En utredning görs för att se
om du och din familj
kan få ekonomiskt stöd.
När du lämnat in alla papper som krävs,
får du veta om du får ekonomiskt stöd eller inte.
Det kan ta upp till en vecka
innan du får besked.

Att överklaga beslutet

Är du inte nöjd med beslutet du får,
har du rätt att överklaga.
Detta måste du göra inom tre veckor
efter det att du har fått beslutet.
Skriv vilket beslut du är missnöjd med
och hur du vill att det ska ändras.

Överklagandet ska skickas in
till socialnämnden i Lomma kommun.
Om inte socialnämnden ändrar beslutet,
skickar socialförvaltningen överklagan vidare
till Förvaltningsrätten i Skåne län.

Socialbidrag, ekonomiskt bistånd

Du kan ansöka om ekonomiskt bistånd om du och din familj råkar ut för ekonomiska problem och inte ser någon annan möjlighet att klara försörjningen.

Hur ansöker du?

Du är välkommen att ringa kommunen på 040-641 10 00 och boka tid hos en av våra handläggare. När du pratar med handläggaren berättar hen hur du ansöker om ekonomiskt bistånd och vilka dokument du måste ta med till ert möte. Ansökningsblanketten skickas hem till dig. Fyll i den och ta med till mötet, tillsammans med övriga dokument som handläggaren bett dig ta med.  

Provräkna själv om du har rätt till ekonomiskt bistånd

Längre ner på sidan hittar du en länk till Socialstyrelsen, som du kan använda om du vill göra en provberäkning. Du har även möjlighet att ansöka om ekonomiskt bistånd till så kallad "livsföring i övrigt", det vill säga till exempel tandvård, glasögon och medicinkostnader.

Utredning och beslut

Socialförvaltningen gör sedan en utredning för att se om du och din familj kan få ekonomiskt bistånd. Din rätt till ekonomiskt bistånd kan påverkas av ditt hushålls samlade tillgångar och inkomster. För att få ekonomiskt bistånd ska alla andra sätt att få en inkomst vara prövade. Du ska också gjort vad du kunnat för att bidra till din försörjning. Hur stort stödet blir är beroende av:

  • familjens storlek,
  • ålder på barn som bor hemma,
  • inkomster och
  • godkända utgifter.

Du får beslut på din ansökan normalt inom tio arbetsdagar från att ansökan har kompletterats med begärda handlingar. Du har alltid rätt att få ett skriftligt beslut.

Överklagande

Om du har fått avslag på din ansökan, helt eller delvis, har du rätt att överklaga. Detta ska göras inom tre veckor efter det att du fått beslutet. Ange vilket beslut du är missnöjd med och hur du vill att det ska ändras.

Överklagandet ska skickas in till socialnämnden/beslutsfattaren. Om inte omprövning av beslutet sker, skickar socialförvaltningen överklagan vidare till Förvaltningsrätten i Skåne län.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Thomas Persson
Senast uppdaterad: