Här kan du få veta vart du vänder dig
om du inte kan tjäna pengar själv och inte
har pengar någon annanstans ifrån.

Om du och din familj
råkar ut för ekonomiska problem
och inte hittar någon möjlighet
att klara försörjningen,
kan du ansöka om ekonomiskt stöd.

Så här ansöker du

Du ansöker digitalt via en e-tjänst.

Klicka på knappen:
SÖK EKONOMISKT BISTÅND - INLOGGNING MED BANK ID Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Logga in med ditt Bank-Id.

Längre ner på sidan finns videomanual
för hur du gör ansökan.

På sidan står det även vilka dokument
du ska bifoga i ansökan.

Du kan ta foto eller skärmbild
på dina dokument.

Beslut

När du fyllt i en ansökan tar det
cirka 10 dagar att få beslut.

En handläggare kommer kontakta
dig så att ni kan träffas.

Då kommer ni göra en planering
för hur du ska kunna tjäna dina egna pengar.

Om du behöver hjälp med att göra ansökan
kan du ringa kommunen på 040-641 10 00
så hjälper de dig.

Att överklaga beslutet

Är du inte nöjd med beslutet du får,
har du rätt att överklaga.
Detta måste du göra inom tre veckor
efter det att du har fått beslutet.
Skriv vilket beslut du är missnöjd med
och hur du vill att det ska ändras.

Överklagandet ska skickas in
till socialnämnden i Lomma kommun.
Om inte socialnämnden ändrar beslutet,
skickar socialförvaltningen överklagan vidare
till Förvaltningsrätten i Skåne län.

Socialbidrag, ekonomiskt bistånd

Här kan du ansöka om ekonomiskt bistånd, i vardagligt tal kallat försörjningsstöd eller socialbidrag.

Du kan ansöka digitalt via vår e-tjänst som du når dygnet runt från din smartphone, surfplatta eller dator.

Om du använder en offentlig dator, till exempel på biblioteket, tänk på att logga ut och stänga ner webbläsaren när du är klar med ditt ärende.

För att ansöka digitalt behöver du ha ett bank-id och vara folkbokförd i kommunen.

Om du är osäker på något eller har frågor hjälper vi dig gärna. Kontakta Kontaktcenter på telefon 040-641 10 00, som hjälper dig vidare till en handläggare.

Eventuella tekniska problem vid fortsatt ansökan om ekonomiskt bistånd via e-tjänst

På grund av tekniska problem kan det vissa dagar fortfarande uppstå störningar vid e-ansökan via iPhone och iPad. Systemleverantören jobbar på att lösa problemet.

Om du behöver göra en fortsatt ansökan kan du försöka att ansöka via en dator eller på en smartphone/läsplatta av annat märke. Du kan också göra ansökan via kontaktcenter på Järnvägsgatan 7 i Lomma.

Öppettider Kontaktcenter:

 • Måndag, onsdag och torsdag kl. 07.45–16.30
 • Tisdag kl. 07.45–17.00
 • Fredag kl. 07.45–15.00

Manualer

1. Logga in på e-tjänsten

Förbered dig genom att ha dina ekonomiska underlag till hands.

Logga in på Sök ekonomiskt bistånd med ditt bank-id. Om du har en sambo eller är gift, behöver ni båda ha e-legitimation.

Om du inte har möjlighet att använda e-tjänsten, kan du ringa till Kontaktcenter på 040-641 10 00 och be att få prata med en handläggare på ekonomiskt bistånd.

2. Fyll i dina uppgifter

Fyll i dina personuppgifter, kontaktuppgifter, nuvarande sysselsättning, ekonomisk situation och vad du ansöker om.

3. Din planering mot egen försörjning

Första gången du söker ska du även fylla i Din planering mot egen försörjning. Här ska du skriva dina tankar om hur du vill uppnå egen försörjning och vilken form av stöd förutom ekonomiskt du behöver för att bli självförsörjande. Tillsammans med din handläggare kommer ni sedan ta fram en genomförandeplan för hur du ska kunna försörja dig själv.

4. Bifoga underlag

Första gången du söker ekonomiskt bistånd ska alla nödvändiga handlingar bifogas. Du kan ta bild på handlingarna och bifoga de i ansökan.

Dokument som ska skickas in första gången:

 • Faktura/kvitto på det man ansöker om till exempel hyra, el, hemförsäkring, barnomsorg.
 • A-kassa/facket.
 • Läkarbesök och medicin inom förmån.
 • Kontoutdrag för två månader tillbaka.
 • Arbetsgivarintyg och anställningsbevis.
 • Beslut från CSN.
 • Är du sjukskriven ska ett läkarintyg bifogas.
 • Är du arbetslös och inskriven på Arbetsförmedlingen ska planering med Arbetsförmedlingen bifogas och vilka jobb du sökt.

5. Skicka in ansökan

Du skickar ansökan till oss genom att du (och din partner) gör en elektronisk underskrift med bank-id. När vi har tagit emot din ansökan kan du räkna med att det tar cirka 5 till 10 arbetsdagar för oss att handlägga och skicka ut beslut.

6. En besökstid skickas via SMS eller e-post

Vi kallar dig till ett möte för att kunna göra en ekonomisk planering. På mötet talar vi om din ekonomiska situation, hur dina behov ser ut men också hur du ska kunna bli självförsörjande igen.

7. Följ ditt ärende

Vid e-ansökan kan du följa ditt ärende under handläggningstiden, genom att logga in med ditt bank-id på Mina sidor.

Under Mina sidor kan du:

 • Återansöka om ekonomiskt bistånd
 • Du kan välja om du vill bli kontaktad via SMS eller e-post
 • Se information kring din ansökan och eventuell besökstid
 • Se vem som är din handläggare
 • Se när din ansökan inkom och när den behandlas
 • Se om du behöver komplettera din ansökan
 • Se vad beslutet blev och anledning till beslutet
 • Se när du får pengar och hur mycket
 • Se hur du överklagar ett avslagsbeslut
 • Se om du är utvald för stickprovskontroll, tänk på att spara ditt underlag i en månad.

8. Beslut

Beslut och utbetalning meddelas via SMS, e-post eller brev.

9. Överklagan

Du har alltid möjlighet att överklaga ett beslut, om du inte är nöjd med beslutet. Du kan överklaga i e-tjänsten och bifoga underlag i form av filer.

Så här gör du en överklagan

 • Vid överklagan av beslut behöver överklagan inkomma inom tre veckor från dagen då sökande tagit del av beslutet.
 • Hur du överklagar finns i medföljande besvärshänvisning.
 • Vid svårighet att formulera en överklagan kan socialförvaltningen vara behjälplig.
 • Överklagan ska innehålla vilket beslut som överklagas, vad som anses vara fel samt vad beslutet ska ändras till.
 • Efter att en överklagan inkommit, kommer bedömning att göras om omprövning av beslutet ska ske eller inte. Eventuell omprövning kan ske helt eller delvis.
 • Om beslutet inte ändras, skickas överklagan vidare till Förvaltningsrätten för avgörande.
 • Överklagan är kostnadsfri.
 • Handläggningstiden hos Förvaltningsrätten kan ta några månader.

Ansök en månad i taget

Du kan bara söka ekonomiskt bistånd för en månad i taget. Därför behöver du göra en återansökan varje månad.

Det beror på att dina inkomster och utgifter kan variera och det krävs därför en ny prövning varje månad. Besluten grundar sig även på om du gör vad du kan för att försöka bli självförsörjande.

1. Logga in på e-tjänsten

Logga in på Mina sidor med ditt bank-id. Om du har en sambo eller är gift, behöver ni båda ha e-legitimation.

Vid återansökan behöver du inte inkomma med underlag på de kostnader du sökt, men tänk på att du behöver spara underlag i en månad ifall du blir utvald för stickprovskontroll.

Om du inte har möjlighet att använda e-tjänsten, kan du ringa till Kontaktcenter på 040-641 10 00 och be att få prata med en handläggare på ekonomiskt bistånd.

2. Fyll i dina uppgifter

Fyll i dina personuppgifter, kontaktuppgifter, nuvarande sysselsättning, ekonomisk situation och vad du ansöker om. Har det skett några förändringar i familjen eller arbetssituationen sen föregående ansökan?

3. Bifoga underlag

Om dessa kostnader finns ska de skickas in vid fortsatt ansökan:

 • Kostnadsförslag gällande tandvård och glasögon.
 • Hemutrustning.
 • El och hyresfakturor.
 • Barnomsorgsfakturor.
 • Vid sjukskrivning behöver du inkomma med läkar­intyg.

Du kan ta bild på handlingarna och bifoga de i ansökan.

4. Skicka in ansökan

Om beslut och utbetalning ska kunna göras behöver du inkomma med komplett ansökan senast dag 17 i varje månad.

Om komplett ansökan inkommer efter dag 17, innebär det att beslut och utbetalning görs först nästkommande månad.

Utbetalning görs normalt dag 25 till 27 i varje månad.

5. Vid behov av fortsatt ekonomiskt bistånd

Om du behöver fortsatt försörjnings­stöd kommer vi boka möte med dig, för att göra en planering mot egen försörjning.

6. Följ ditt ärende

Vid e-ansökan kan du följa ditt ärende under handläggningstiden, genom att logga in med ditt bank-id på Mina sidor.

Under Mina sidor kan du:

 • Återansöka om ekonomiskt bistånd
 • Du kan välja om du vill bli kontaktad via SMS eller e-post
 • Se information kring din ansökan och eventuell besökstid
 • Se vem som är din handläggare
 • Se när din ansökan inkom och när den behandlas
 • Se om du behöver komplettera din ansökan
 • Se vad beslutet blev och anledning till beslutet
 • Se när du får pengar och hur mycket
 • Se hur du överklagar ett avslagsbeslut
 • Se om du är utvald för stickprovskontroll, tänk på att spara ditt underlag i en månad.

7. Beslut

Beslut och utbetalning meddelas via SMS, e-post eller brev. Du kan själv bestämma i e-tjänsten hur du vill bli meddelad.

8. Överklagan

Du har alltid möjlighet att överklaga ett beslut, om du inte är nöjd med beslutet. Du kan överklaga i e-tjänsten och bifoga underlag i form av filer.

Så här gör du en överklagan

 • Vid överklagan av beslut behöver överklagan inkomma inom tre veckor från dagen då sökande tagit del av beslutet.
 • Hur du överklagar finns i medföljande besvärshänvisning.
 • Vid svårighet att formulera en överklagan kan socialförvaltningen vara behjälplig.
 • Överklagan ska innehålla vilket beslut som överklagas, vad som anses vara fel samt vad beslutet ska ändras till.
 • Efter att en överklagan inkommit, kommer bedömning att göras om omprövning av beslutet ska ske eller inte. Eventuell omprövning kan ske helt eller delvis.
 • Om beslutet inte ändras, skickas överklagan vidare till Förvaltningsrätten för avgörande.
 • Överklagan är kostnadsfri.
 • Handläggningstiden hos Förvaltningsrätten kan ta några månader.

Kontaktuppgifter

För dig som har en handläggare

Din handläggare svarar i telefon på vardagar under kontorstid. Om du inte kommer fram kan du lämna ett meddelande till Kontaktcenter om att få bli uppringd.

För dig som inte har en handläggare

Telefon: 040-641 10 00
E-post: info@lomma.se
Postadress: Lomma kommun, 234 81 Lomma

Kommunens kontaktcenter finns på Järnvägsgatan 7 i Lomma, dit du också kan vända dig.

Akut

Vid behov av kontakt utom kontorstid, ring 112 och begär social jour.

 • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Lucia Prieto De La Fuente

Senast uppdaterad: