Hjälp i hemmet, hemtjänst

Hemtjänst är till för dig som på grund av ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning behöver stöd och hjälp med sådant du inte klarar att göra själv för att kunna bo kvar hemma.

Du kan få hjälp med serviceinsatser, till exempel hushållssysslor i bostaden, tvätt och städning samt hjälp med inköp.

Du kan få hjälp med personlig omvårdnad som ska tillgodose behov som stöd vid måltider, hjälp att äta och dricka, hjälp med personlig hygien, tryggheten att ha stöd när du förflyttar dig m.m.

Hemtjänsten kan även kombineras med andra tjänster, till exempel trygghetslarm, dagverksamhet och/eller avlösning. Det är ditt behov som styr hur och när insatserna utförs.

Så går en utredning till

Ditt behov av hjälp bedöms utifrån socialtjänstlagen och utreds av kommunens biståndshandläggare. I utredningen gör biståndshandläggaren en samlad bedömning utifrån dina önskemål, dina resurser och förmågor samt din livssituation i relation till utbudet av kommunens insatser. Utredningen avslutas alltid med att du får ett beslut. Du får beslutet skriftligt skickat hem till dig.

Om beslutet blir ett avslag, det vill säga att du inte beviljas den insats du ansökt om, har du möjlighet att överklaga beslutet. Tillsammans med beslutet får du information om var och hur du överklagar.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Viktoria Nyman

Senast uppdaterad: