Krisberedskap

Vi behöver alla ställa oss frågor som: Hur hanterar jag och mina nära grundläggande behov som mat, vatten och värme? Hur kommunicerar jag med anhöriga och tar till mig viktig information då service och tjänster som vi är vana vid alltid fungerar plötsligt inte gör det?

Det vi tar för givet som värme, vatten från kranen och mat kan plötsligt bli en utmaning vid en krissituation. Du ansvarar exempelvis själv för att klara ett längre elavbrott hemma. Alla måste vara förberedda på att kunna hantera konsekvenserna av extraordinära händelser på bästa sätt. Är du beredd på ett längre elavbrott eller en krissituation?
Nedan finns råd och tips:

Klarar du dig själv – så gör det

Var medveten om att samhällets stöd vid svåra händelser först måste riktas till människor som behöver ett extra stöd.

Håll dig informerad

Var aktiv och håll dig informerad om vad myndigheter och andra ansvariga aktörer gör för att hantera en händelse samt följ instruktioner och råd från myndigheterna.

Tillgodose grundbehoven

Ha en beredskap för att möta grundläggande behov som tillgång på information, mat, vatten, värme och möjlighet att sova, framför allt i inledningen av en kris.

Det offentligas ansvar

Det offentliga har ett omfattande ansvar för att bland annat el- och telekommunikationer, vattenförsörjning, transporter och sjukvård fungerar.

Enligt lag är kommuner skyldiga att förbereda sig och ha en plan för hur extraordinära händelser ska hanteras. Men ett säkert samhälle förutsätter också att du som enskild tar ett ansvar. Ansvaret omfattar både vardagens olyckor och större händelser som kan påverka vårt samhälle.

Källa: Civilförsvarsförbundet

Bra att ha hemma

Vatten

Blir det ett längre vattenavbrott kommer kommunen att köra ut med nödvatten, men du måste själv ta dig till den valda platsen för att kunna hämta hem vattnet. Därför måste du se till att du har rena dunkar och hinkar hemma. Att ha ett litet lager med rent vatten hemma är inte fel, då riskerar du inte att plötsligt stå helt utan.

Efter ett längre vattenavbrott är det viktigt att du låter vattnet rinna en stund innan du använder det. Drick aldrig vatten som smakar eller luktar illa! I krissituationer är förorenat vatten en av de vanligaste smittspridarna av mag- och tarmsjukdomar.

Mat

Om strömmen skulle försvinna så att det inte går att laga varm mat, är det bra att alltid se till så att du har ett lager av torrvaror hemma. Försvinner strömmen finns det även en risk att affärerna inte kan hålla öppet eftersom betalsystemen inte kommer att fungera.

El och värme

Kommuner drabbas ibland av elavbrott, och i vissa fall kan dessa bli långvariga. Du måste förbereda dig innan för att kunna klara av ett elavbrott. Ladda ner Checklista för krisberedskap här nedan och pricka av – hur många av sakerna på listan har du hemma?

Kommunikation

Det är bra att ha viktiga telefonnummer till dina nära nedskrivna på en papperslapp. Framför allt om batteriet till din egen mobiltelefon är slut och strömmen är borta så att det inte går att ladda den.

Andra viktiga nummer som är bra att ha nära:

  • 112 Nödnummer för akuta situationer
  • 113 13 Informationsnummer om allvarliga olyckor eller kriser
  • 114 14 Polisanmälan
  • 117 17 Sjukvårdsupplysningen
  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Anders Åkesson
Senast uppdaterad: 2020-11-05