Funktionsstöd

Att leva med en funktionsnedsättning innebär att man, på grund av skada eller sjukdom, har svårt att fungera utan stöd eller hjälp i sitt dagliga liv. En funktionsnedsättning kan vara av fysisk, begåvningsmässig eller av psykisk karaktär.

Du som har en funktionsnedsättning har rätt att få stöd och service för att kunna leva ett så självständigt och meningsfullt liv som möjligt.

Varmt välkommen att kontakta oss om du har frågor eller vill veta mer, på telefonnummer: 040-641 10 00

Vilket stöd kan du få?

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Mikael Klang
Senast uppdaterad: