Vision och övergripande mål

Kommunfullmäktige beslutade den 26 oktober 2023 om en ny vision för Lomma kommun. Samtidigt togs även beslut om nya övergripande mål för åren 2024-2027.

Vid en ny mandatperiod ska en översyn av vision och övergripande mål göras. Kommunens verksamheter följer sedan visionen och de övergripande målen när de planerar och utför insatser de kommande fyra åren.

Fokus har den här mandatperioden riktats mot tre utmaningar som kommunen står inför.

 • Kompetensförsörjning
 • Demografiska förändringar
 • Klimatförändringar

Lomma kommuns nya vision

Lomma kommun erbjuder en attraktiv och trygg livsmiljö där människor vill leva, verka och utvecklas. Vi värnar om invånarna, miljön och havet. Lomma kommun står för utveckling, hållbarhet och hög kvalitet.

Nya övergripande mål

 • För utmaningen kompetensförsörjning har detta mål formulerats:
  Lomma kommun är en nytänkande organisation med hög kompetens inom välfärdsuppdraget.
 • För utmaningen demografiska förändringar har detta mål formulerats:
  Lomma kommun är det attraktiva valet för människor, företag och föreningar.
 • För utmaningen klimatförändringar har detta mål formulerats:
  Lomma kommun är i framkant inom miljö- och klimatarbetet.
 • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Magnus Ydmark

Senast uppdaterad: