Ta kontakt med kommunarkivet

Arkivet är tillgängligt för besökare, ring i förväg och boka besök. Vi tar även emot studiebesök av grupper efter tidsbeställning. I arkivet finns ett par forskarplatser där man kan sitta i lugn och ro och studera handlingarna.

Observera att vi inte fått i ordning kontor och arkivlokaler än så besök är inte möjligt förrän tidigast mitten/slutet av februari 2024.

Att forska i arkivhandlingar kan ta tid och kräva tålamod. Det är därför bra att förbereda sig inför besöket samt avsätta tid för sin forskning. Du kan fotografera av handlingarna själv med egen kamera eller beställa kopior som debiteras enligt fastställd taxa.

En viktig uppgift för kommunarkivet är att tillgodose lokalhistorisk forskning. Kommunarkivet strävar efter att komplettera det nuvarande arkivbeståndet med handlingar som belyser traktens historia och utveckling. Därför är privatpersoner, företag och föreningar med lokal anknytning välkomna att kontakta kommunarkivet för eventuell överlämning av arkiv eller enskilda dokument till arkivet som gåva. Det kan vara skrivna dokument, kartor, fotografier eller annat lokalhistoriskt material.

Kontaktuppgifter

Sidansvarig: Anna Ågren
Senast uppdaterad: