Ovalen i Lomma byggs om

Gestaltningsförslag Ovalen i Lomma

Gestaltningsförslag för hur Ovalen och Hamntorgets parkering kommer att se ut.

I december börjar vi bygga om cirkulationsplatsen Ovalen utanför biblioteket i Lomma. Den ska bli en mer klassisk cirkulationsplats med fyra anslutande vägar. En lösning som blir både enklare och säkrare.

Ovalen är en viktig trafikplats mitt i Lomma där olika vägar möts. Det är också en plats där man har kunnat parkera bilen. I närheten finns Lomma bibliotek, Centrumtorget, skolor och Lomma station. I december 2023 kommer vi att börja renovera Ovalen och göra den till en rondell.

Vad kommer vi att göra?

Enligt våra planer för att förbättra trafiken och kollektivtrafiken kommer vi att ändra den nuvarande trafiklösningen vid Ovalen till en vanlig rondell med fyra vägar som ansluter sig: Hamntorget, Strandvägen, Vinstorpsvägen och Höjeågatan. Parkeringsplatsen i Ovalen kommer att försvinna.

Infarten till parkeringsplatserna på Hamntorget kommer att flyttas för att undvika trafikproblem och köer vid korsningen. En gång- och cykelväg kommer att anläggas i närheten av den nya rondellen, och vi kommer att lägga till en passage över Höjeågatan som leder mot Hamntorget.

Projektet kommer också att inkludera hantering av dagvatten och ändringar i ledningssystemet med hänsyn till byggandet av det nya kommunhuset och gymnasieskolan. Belysningen kommer att ändras för att passa den nya rondellen och de nya vägarna och passagerna. Vi kommer att plantera träd på parkeringsytan och runt den nya rondellen för att göra området vackrare.

Varför gör vi detta?

Vi bygger den nya rondellen för att göra trafiken enklare, säkrare och snabbare för alla som använder området. En mindre trafikplats med en rondell, som man kan köra över, är en lösning som rekommenderas av trafikutredningar. Denna ändring kommer också att göra det lättare för bussarna att köra genom området. Det är också en del av planerna för att utveckla Lomma Centrum norra och det nya kommunhusområdet.

Tillgänglighet under projektet

Under arbetet kommer tillgängligheten i området att vara begränsad. Vi kommer att försöka hålla området öppet för trafik så mycket som möjligt, men det kan vara perioder när vi måste stänga av trafiken helt. Om det är möjligt, välj en annan väg om du kan.

Gång- och cykeltrafik kommer att omdirigeras under arbetet. Vi kommer att ge mer information om hur trafiken kommer att ledas om.

Parkeringsplatserna på Hamntorget och i Ovalen kommer att stängas från och med december 2023, och vi rekommenderar att du använder närliggande parkeringsplatser. Parkeringsplatsen för personer med rörelsehinder utanför biblioteket kommer att förbli öppen som vanligt.

Tidsplan

Projektet kommer att delas upp i flera faser och pågå från december 2023 till april 2024. Sedan kommer projektet att pausas och avslutas när det nya kommunhuset står klart 2027.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Carolina Ilestam

Senast uppdaterad: