Ovalen i Lomma byggs om

Ovalen framför Kommunhuset i Lomma byggs om till en klassisk cirkulationsplats.

Ovalen framför Kommunhuset i Lomma byggs om till en klassisk cirkulationsplats.

I slutet av januari påbörjade vi projektet med att bygga om cirkulationsplatsen Ovalen utanför biblioteket i Lomma. Den ska bli en mer klassisk cirkulationsplats med fyra anslutande vägar. En lösning som blir både enklare och säkrare.

Ovalen är en viktig trafikplats mitt i Lomma där olika vägar möts. Det är också en plats där man har kunnat parkera bilen. I närheten finns Lomma bibliotek, Centrumtorget, skolor och Lomma station.

Vad kommer vi att göra?

Enligt våra planer för att förbättra trafiken och kollektivtrafiken kommer vi att ändra den nuvarande trafiklösningen vid Ovalen till en vanlig rondell med fyra vägar som ansluter sig: Hamntorget, Strandvägen, Vinstorpsvägen och Höjeågatan. Parkeringsplatsen i Ovalen kommer att försvinna.

Infarten till parkeringsplatserna på Hamntorget kommer att flyttas för att undvika trafikproblem och köer vid korsningen. En gång- och cykelväg kommer att anläggas i närheten av den nya cirkulationsplatsen, och vi kommer att lägga till en passage över Höjeågatan som leder mot Hamntorget.

Projektet kommer också att inkludera hantering av dagvatten och ändringar i ledningssystemet med hänsyn till byggandet av det nya kommunhuset och gymnasieskolan. Belysningen kommer att ändras för att passa den nya cirkulationsplatsen och de nya vägarna och passagerna.

Varför gör vi detta?

Vi bygger om Ovalen för att göra trafiken enklare, säkrare och snabbare för alla som använder området. En mindre trafikplats med en cirkulationsplats, som man kan köra över, är en lösning som rekommenderas av trafikutredningar. Denna ändring kommer också att göra det lättare för bussarna att köra genom området. Det är också en del av planerna för att utveckla Lomma Centrum norra och det nya kommunhusområdet.

Tillgänglighet under projektet

Under arbetet kommer tillgängligheten i området att vara begränsad. Gång- och cykeltrafik kommer att omdirigeras under arbetet. Om det är möjligt, välj en annan väg om du kan.

Löpande information om trafikomläggningar i samband med projektet.

Parkeringsplatserna på Hamntorget och i Ovalen kommer att stängas från och med januari 2024, och vi rekommenderar att du använder närliggande parkeringsplatser, ex. Höjeågatan, Varstorget, Centrumtorget och Sandhamnsgatan. Parkeringsplatsen för personer med rörelsehinder utanför biblioteket kommer att förbli öppen som vanligt.

Tidsplan

Projektet pågår från januari 2024 till juni 2024. Projektet kommer att bli helt färdigställt när det nya kommunhuset står klart 2027.

  • v. 4 - Entreprenör etablerar sig på Hamntorget
  • v. 5 - Arbetet påbörjas
  • Juni 2024: Projekt klart
  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Carolina Ilestam

Senast uppdaterad: