Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Verksamhetsstöd till föreningar

Föreningen ansöker om verksamhetsstöd en gång årligen, senast 1 december. Stödets storlek bestäms på uppföljningssamtal mellan representanter från kommunen och styrelsens ordförande samt kassör.

Verksamhetsstöd till idrotts- och friluftsföreningar

Verksamhetsstöd för idrotts- och friluftsföreningar kan beviljas för ledarledda aktiviteter i form av gruppverksamhet och utvecklingsarbete samt utbildningsinsatser inom föreningen. Verksamhetsstödet påverkas av föreningens sociala bokslut.

Idrotts- och friluftsföreningar kan även söka lokalt aktivitetsstöd för barn och ungdomar mellan 7 och 25 år.

När det gäller idrottsföreningar utgår vi från Riksidrottsförbundets ”Anvisningar för barn- och ungdomsidrott”.

Verksamhetsstöd till kulturföreningar

Verksamhetsstöd kan beviljas föreningar för:

  1. Bevarande och samlande; bevarandet av äldre tiders kultur ska främjas och göras tillgängligt för kommuninvånarna
  2. Skapande kulturverksamhet; att främja eget skapande i en kontinuerlig verksamhet
  3. Kulturarrangemang/projekt; att främja möjligheten till offentliga arrangemang. Arrangemang med kommunalt stöd ska äga rum i kommunen. Arrangemangen ska vara öppna för och annonseras för allmänheten. Arrangemang med kommunalt stöd ska utannonseras som samarrangemang med kultur- och fritidsnämnden i Lomma kommun.

Kulturföreningar kan även söka lokalt aktivitetsstöd för barn och ungdomar mellan 7 och 25 år.
Verksamhetsstödet påverkas även av föreningens sociala bokslut.

Verksamhetsstöd till pensionärsföreningar

Verksamhetsstöd till pensionärsföreningar utgår från antalet medlemmar i föreningen, med huvudsaklig verksamhet i Lomma kommun, vid senaste årsskiftet. Medlem är den som, bor i Lomma kommun, har erlagt en årsavgift till föreningen och därmed har rösträtt på årsmötet. Verksamhetsstödet påverkas även av föreningens sociala bokslut.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Michael Tsiparis
Senast uppdaterad: 2018-02-19