Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bidrag och stipendier

Föreningar kan söka ekonomiskt stöd för sin verksamhet. Exempel på sådana föreningar är idrotts- och friluftsföreningar, kulturföreningar, pensionärsföreningar och studieförbund. Här hittar du information om de olika bidragen.

Lomma kommuns stöd till det ideella föreningslivet syftar till:

  • att stimulera till ett varierat utbud av föreningsaktiviteter, bedrivna i Lomma kommun, och till att dessa ska vara tillgängliga för alla
  • att skapa positiva fritidsmiljöer och upplevelser för alla att öka kontakten mellan olika generationer
  • att öka kulturutbudet för alla
  • att verksamheten ska främja mångfald, jämställdhet, tolerans och öppenhet
  • att, i enlighet med det alkohol- och drogpolitiska programmet för Lomma kommun, ska föreningarnas verksamhet aktivt präglas av ett alkohol- och drogfritt förhållningssätt.
  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Michael Tsiparis
Senast uppdaterad: 2017-07-11