En viktig plats för rast och ro

Vid flyttningstider är Lommabukten full av fågel. Bukten är en mycket viktig rastplats för gäss, änder och vadare. Strandrevlarna i södra delen av bukten är ofta full av vadare och måsfåglar som är lätta att studera från strandpromenaden. Många fåglar väljer också att stanna kvar i Skåne under vintern.

Strandkanten, strandängarna och de grundaste delarna av bukten med de många sandrevlar som ligger som små öar i vattnet utgör en av de viktigaste miljöerna för flyttande och rastande fåglar. Revlarna byggs upp, försvinner och dyker upp på nya ställen beroende på vattenströmmar och havsvågor. Här finner fåglarna en säker rastplats och innanför revlarna bildas små skyddade laguner som producerar mycket smådjur för hungriga flyttfåglar.

Flyttande vadarfåglar som har fött upp sina ungar norröver är beroende av det grunda vattnet och de flacka betade strandängarna för att hämta andan. De äter upp sig och inväntar bra flyttväder innan de fortsätter sin långa resa söderut. Har man tur kan man få se rastande myrspovar.

Bukten är mest känd för det stora antalet ljungpipare som vilar på sandbankarna i bukten efter att ha sökt föda på fälten. Antalet rastande och övervintrande sjöfåglar i Lommabukten är störst under vinterhalvåret (upp till 10-15 000 individer). Det finns dock stor variation mellan åren i antal sjöfåglar, midvinterräkningen i Lommabukten under 1967-2003 visar på variation mellan 2 000 och 14 000 individer. Gräsand, bläsand, vigg, knipa, storskrake och salskrake är sjöfågelarter som tillbringar vintern i Lommabukten.

Lommabukten utgör ett nationellt betydelsefullt område för vadarfåglar och betraktas som ett internationellt värdefullt område för rastande flyttfåglar. Det är ett av Sveriges utvalda IBA-områden (Important Bird Areas) utsett av BirdLife International.

Hur gamla kan fåglarna bli?

  • Knölsvan 29 år
  • Skedand 12 år
  • Skärfläcka 27 år
  • Större strandpipare 21 år
Två fåglar
  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helena Björn
Senast uppdaterad: