Avgifter

Alla livsmedelsföretag
ska betala en avgift
för tillsyn
för att kommunen ska undersöka
så att företaget sköter sig.

Avgiften är olika
beroende på hur mycket tid
som behövs för kontroll
av ett företag.

Extra kontroll

Om man inte sköter
mathygienen bra,
måste kommunen göra
extra kontroll.

Extra kontroll
kostar mer i avgift.

Registrering

När man registrerar
sitt företag
måste man också
betala en avgift.

Grunder för verksamheten

Alla verksamheter som
hanterar livsmedel
ska ha rutiner för:

  • utbildning
  • personlig hygien
  • vatten
  • kontroll av skadedjur
  • rengöring
  • underhåll
  • kontroll av temperatur
  • mottagningskontroll
  • hantering av avfall

Kanske behövs något
annat också
beroende på
vad man har för verksamhet.

I rutinerna
måste man beskriva
hur man gör
för att maten inte ska bli
skadlig för hälsan.

Egenkontroll

Varje företag ska själv kontrollera
så att de livsmedel de hanterar
och säljer inte är skadliga.
Det kallas för egenkontroll.

Livsmedel

Kockar som förbereder mat

Här hittar du information för dig som tänkt starta eller redan idag bedriver livsmedelsverksamhet.

Miljöenhetens arbete med den offentliga kontrollen är att i förebyggande syfte granska livsmedelsverksamheter så att inga hälsorisker uppstår för konsumenter. Det är verksamhetsutövarnas uppgift och ansvar att se till att den dagliga verksamheten fungerar på ett bra och säkert sätt med kontinuerlig övervakning på känsliga hanteringssteg. Det är livsmedelsutövarens ansvar att de livsmedel som släpps ut till konsumenten är säkra.

Letar du efter livsmedelsinformation som är riktad till dig som privatperson? Se Livsmedel under Bygga, bo och miljö.

I undermenyn finns bland annat information om uppstart av livsmedelsverksamhet, avgifter och egenkontroll.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helene Blom
Senast uppdaterad: