Om du vill göra en ansökan
till vuxenutbildning/Komvux
så tar du kontakt med våra
studie- och yrkesvägledare på
Lärcentrum i Lomma.
Kontaktuppgifter hittar du nedan.

Ansökan vuxenutbildning/Komvux

Så här gör du

Om du vill söka till vuxenutbildning/Komvux, gör du följande:

  • Gå in på respektive kommuns webbplats.
  • Ansök via utbildningsanordnares webbansökan.
  • Lämna kvittensen av webbansökan och betyg omgående till Lärcentrum i Lomma.
  • Ansökningstiderna varierar mellan utbildningsanordnarna.
  • Söker du kurser till enstaka kurser till Hermods i Lund ska även Hermods studieunderlagsblankettPDF bifogas ansökan.
  • Kontakta gärna studie- och yrkesvägledare på Lärcentrum för att göra en individuell studieplan.

Vad händer efter att jag har lämnat in en ansökan?

Om din ansökan beviljas av Lomma kommun får du antagningsbesked från den skola du sökt till. Har du frågor om startdatum, schema etc. kontakta utbildningsanordnaren.

Kontaktuppgifter

Matilda Loth

Studie- och yrkesvägledare - Karstorpskolan och Lärcentrum

0733-41 13 41

Anna Gunnarsson

Studie- och yrkesvägledare

040-641 13 35 0733-41 13 35

Sidansvarig: Ann-Louise Raquette Berlin
Senast uppdaterad: