Lomma kommun ska börja jobba med något som heter Nationell patientöversikt.

Vissa uppgifter från dig som patient blir tillgängliga för andra vårdgivare.

För att vården ska bli säkrare.

Nationell patientöversikt

För att kunna ge dig god och säker vård behöver vårdpersonalen tillgång till information om dig som patient. Lomma kommun kommer därför att tillämpa sammanhållen journalföring och gör därmed vissa journaluppgifter tillgängliga för andra vårdgivare.

Genom NPÖ, Nationell patientöversikt, har vårdgivare, till exempel sjukhus, vårdcentral, privat vårdgivare eller kommunens hälso- och sjukvård möjlighet att på elektronisk väg dela med sig av journaluppgifter till varandra oavsett var man sökt vård. Det kallas sammanhållen journalföring.

Lomma kommun inför NPÖ den 13 april 2021.

Hur skyddas din personliga integritet?

Det är endast behörig vårdpersonal som deltar i din vård som får ta del av din information via NPÖ. Innan någon tar del av uppgifterna måste du tillfrågas och samtycka.

I efterhand går det att spåra, via loggar, vem som läst och när det gjordes. Varje vårdgivare gör systematisk uppföljning av loggar.

Du har rätt att få ta del av dessa loggar.

Hur hamnar mina uppgifter i NPÖ?

Du behöver inte göra någonting för att ingå i NPÖ och sammanhållen journalföring. Informationen tillgängliggörs automatiskt men så fort någon vill se din patientinformation ska den personen be om ditt samtycke.

Delar av din journal visas i NPÖ

Vi visar uppgifter om ditt funktionstillstånd som t.ex. vad du klarar själv respektive behöver hjälp med. Vi visar även vårdplaner som beskriver ett vårdbehov, en målsättning samt beskrivningar av de insatser som görs för att målet ska uppnås.

Om du inte vill ingå i NPÖ

Du har rätt att välja att inte ingå i sammanhållen journalföring genom att begära spärr av dina uppgifter. En spärr innebär att andra vårdgivare inte kan ta del av journaluppgifter från Lomma kommun. Om du spärrar dina uppgifter ansvarar du själv för att informera vårdpersonalen om det de behöver veta för att ge dig en god och säker vård.

Spärr

Lomma kommun har enbart möjlighet att spärra journaluppgifter som finns i vårt eget journalsystem.

Du spärrar din information genom att fylla i en blankett.

Du kan när som helst begära att få spärren borttagen.

Har du frågor eller vill spärra dina uppgifter/häva spärren, tala med din arbetsterapeut, fysioterapeut eller sjuksköterska.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Ajsela Music
Senast uppdaterad: