Hygienlokaler

Yrkesmässig hygienisk verksamhet så som fotvård, frisör, hudvård, tatuerare, akupunktur och massage omfattas av miljöbalkens regler och Folkhälsomyndighetens allmänna råd.

Anmälningsplikt

Om du planerar att starta en verksamhet, kontakta Miljöenheten för information om vilka krav som gäller för just din verksamhet. Broschyrer om vilka regler som gäller för olika hälsoskyddsverksamheter har tagits fram och finns längst ner på sidan.

För en del av verksamheterna krävs en anmälan till Miljöenheten. För övriga verksamheter kan en frivillig registrering lämnas. Anmälningspliktiga verksamheter får påbörjas tidigast sex veckor efter det att anmälan gjorts om tillsynsmyndigheten inte bestämmer något annat.

Följande hygienlokaler är anmälningspliktiga

  • Verksamheter där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta eller annat smitta genom användning av skalpeller, akupunkturnålar, tatueringsnålar, sprutor, lansetter, piercingverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg
  • Verksamheter där rakning med kniv och hyvel sker
  • Verksamheter där håltagning (tillexempel av öron) sker med sterilt smycke som sitter i en engångskassett
  • Bassängbad som är upplåtna till allmänheten eller som annars används av många människor
  • Solarier (i enlighet med strålskyddslagen)

Följande hygienlokaler är inte anmälningspliktiga

  • Yrkesmässig hygienisk verksamhet, som inte innebär risk för blodsmitta eller annan smitta, såsom hårvård, manikyr/pedikyr, massage och annan kroppsvård, skönhetsbehandling och hudvård och zonterapi
  • Diatermi (upphettning av kroppsvävnad med elektricitet)
  • Laserbehandling

Detta innebär begreppen blodsmitta och annan smitta

Med smitta avses alla typer av smittämnen (mikroorganismer) som kan smitta en människa och som kan orsaka infektioner. Blodsmitta uppstår då blodburna virus (till exempel hepatit B, hepatit C, HIV) överförs vid användning av skärande och stickande verktyg. Andra typer av smittor som kan uppstå vid yrkesmässiga hygieniska behandlingar är till exempel hudinfektioner. Dessa infektioner uppstå då bakterier kommer ned i djupare vävnad. Det kan antingen ske genom att bakterier förs ned från hudytan som inte desinfekterats tillräckligt eller genom att de instrument som används inte är rena. Sådana infektioner kan bland annat orsakas av stafylokocker, streptokocker och olika sorters tarmbakterier.

Egenkontroll

Om du driver en hygienisk verksamhet har du ansvar att fortlöpande planera och kontrollera din verksamhet. Egenkontrollen är till för att verksamhetsutövaren i tid ska upptäcka eventuella risker samt brister i rutinerna. Därigenom minskas riskerna för att sprida smitta, allergi och andra olägenheter till kunderna.

För alla anmälningspliktiga verksamheter gäller Förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Avfall

Om verksamheten hanterar stickande och skärande avfall såsom kanyler, nålar och skalpellblad ska detta hanteras med stor försiktighet. Avfallet ska hanteras separat som riskavfall.

Lysrör, batterier och färgrester som klassas som farligt avfall ska hanteras separat och tas om hand på särskilt sätt. För farligt avfall som uppstår i verksamheten har verksamhetsutövaren en skyldighet att anteckna uppgifter om avfallet. Du som verksamhetsutövare kan själv transportera ditt farliga avfall till en återvinningscentral. För att få göra detta krävs tillstånd eller anmälan hos Länsstyrelsen i Skåne. Apoteket tar inte emot avfall från verksamheter.

I samband med transporten av farligt avfall ska antecknade uppgifter rapporteras till Naturvårdsverket. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helene Blom

Senast uppdaterad: