För att vår kust och våra stränder
ska finnas kvar när havet stiger
testar vi olika naturliga sätt
att skydda stränderna.

LIFE Coast Adapt

Stranden norr om Långa bryggan i Bjärred

Stranden norr om Långa bryggan i Bjärred.

Syftet med LIFE Coast Adapt-projekten är att hitta förbättrade sätt att skydda kusten mot erosion och havsnivåhöjningar. Metoderna som används är naturbaserade, vilket betyder att man jobbar med naturen istället för emot den. Genom att testa och utvärdera olika metoder vill vi hitta effektiva och hållbara lösningar för framtiden.

I Lomma kommun genomförs ett LIFE-projekt i Bjärred, på en strandsträcka om 200 meter vid BOJK. På kustremsan har vi flyttat upp de två dagvattenutloppen som fanns vid vattenbrynet och grävt upp invasiv vegetation på den igenvuxna stranden.

Vi har även tillfört sand på sträckan och planterat sandtåliga växter med omfattade rotsystem för att binda ihop sanden. Målen är att dämpa erosionens negativa effekter och göra stranden mer tillgänglig.

Alla fysiska insatser är nu klara. Den resterande tiden i projektet kommer att användas för att utvärdera metoden.

Du kan läsa mer om projektet på Erosionsskydd i Bjärred.

Läs mer om projektet och de olika testplatserna på lifecoastadaptskane.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Life Coast Adapt

LIFE Coast Adapt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. ska synliggöra, testa och utvärdera natur- och ekosystembaserade anpassningsåtgärder i kustzonen. Syftet är att bevara, förbättra och återställa land- och kustnära havsekosystem.

Projektet drivs av Region Skåne, finansieras av EU-programmet LIFE samt Havs- och vattenmyndigheten och sker i samverkan med Länsstyrelsen Skåne, Kommunförbundet Skåne, Lunds universitet, Lomma kommun, Helsingborgs stad, Ystads kommun och Statens Geotekniska Institut.

Life-logo
Kontaktuppgifter

Helena Björn

Miljöstrateg

Sidansvarig: Helena Björn

Senast uppdaterad: