Lommabukten är som flera andra
kuststräckor drabbad av erosion.
Erosion har alltid funnits, men nu sker
det snabbare än någonsin.

Nya, långsiktigt och effektiva metoder
för att bromsa erosionen.

Med hjälp av EU-projektet LIFE Coast Adapt
ska Lomma kommun testa metoder
för att minska erosionen.

LIFE Coast Adapt

Lommabukten är som flera andra kuststräckor drabbad av erosion.
Erosion har alltid funnits, men nu sker det snabbare än någonsin.
Nya, långsiktigt och effektiva metoder behövs för att bromsa erosionen. Med hjälp av EU-projektet LIFE Coast Adapt har Lomma kommun testat metoder för att minska erosionen.

Via projektet LIFE Coast Adapt har den största naturbaserade kustanpassningen i Sverige genomförts. Projektet har pågått under fem år längs Skånes kuster och visar att både små och stora insatser i samklang med naturen fungerar. Frågar man allmänheten så föredrar en övervägande majoritet att man använder åtgärder som skyddar den naturliga kustmiljön och dess ekosystem – något som behöver beaktas i framtida beslut.

Läs en kort sammanfattning av LIFE Coast Adapt-projektet här. Pdf, 2.4 MB, öppnas i nytt fönster.

I Lomma kommun har vi anlagt en våtmark samt skapat ett mjukt erosionsskydd i Bjärred

Våtmarker i nära anslutning till kusten fyller många funktioner. Bland annat stödjer de flertalet ekosystemtjänster och fördröjer dagvattnet vid kraftiga regn. Läs mer om vår senaste våtmark här.

Lommabukten består av grunda, mjuka och leriga bottnar, och är som flera andra kuststräckor drabbad av kusterosion. Här kan du läsa mer om hur vi har testat mjuka skydd mot erosion i Bjärred.

Om projektet LIFE Coast Adapt

LIFE Coast Adapt

Det finns ett ökat intresse och behov av att skydda kusten mot både erosion och havsnivåhöjningar, men kunskapen om natur- och ekosystembaserade klimatanpassningsåtgärder är bristfällig.

LIFE Coast Adapt har synliggjort, testat och utvärderat natur- och ekosystembaserade anpassningsåtgärder i kustzonen. Projektets esultat kommer att finnas som underlag för att utveckla långsiktigt hållbara strategier för framtiden.

Läs mer om projektet på LIFE Coast Adapts hemsida Länk till annan webbplats..

Kontaktuppgifter

Helena Björn

Miljöstrateg

Sidansvarig: Helena Björn

Senast uppdaterad: