Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Fritidsklubb

Våra fritidsklubbar ska stimulera elevernas utveckling och lärande, erbjuda dem en meningsfull fritid, främja allsidiga kontakter och social gemenskap.

Fritidsklubb

Barn i skolår 4-6 erbjuds plats i fritidsklubb ett läsår i taget om omsorgsbehov finns. Ansökan ska göras senast fyra månader innan plats önskas.

Om plats inte finns på fritidsklubb hänvisas till den öppna fritidsverksamheten som kultur- och fritidsnämnden bedriver.

Kontaktuppgifter

Fladängs fritidsklubb

040-641 14 18 0733-41 14 18

Pilängs fritidsklubb

040-641 15 62 0733-41 12 85

Rutsborgs frititidsklubb

0733-41 12 90

Karstorps fritidsklubb

040-641 14 01 0733-41 14 01

Stationens fritidsklubb

040-641 16 82 0733-41 12 87

Sidansvarig: Michael Tsiparis
Senast uppdaterad: 2020-01-10