Fritidsklubb

Barn spelar spel

Våra fritidsklubbar ska stimulera elevernas utveckling och lärande, erbjuda dem en meningsfull fritid, främja allsidiga kontakter och social gemenskap.

Fritidsklubb

Barn i skolår 4-6 erbjuds plats i fritidsklubb ett läsår i taget om omsorgsbehov finns. Ansökan ska göras senast fyra månader innan plats önskas.

Om plats inte finns på fritidsklubb hänvisas till den öppna fritidsverksamheten som kultur- och fritidsnämnden bedriver.

Kontaktuppgifter

Fladängs fritidsklubb

040-641 14 18 0733-41 14 18

Pilängs fritidsklubb

040-641 15 62 0733-41 12 85

Rutsborgs frititidsklubb

0733-41 12 90

Karstorps fritidsklubb

040-641 14 01 0733-41 14 01

Stationens fritidsklubb

040-641 16 82 0733-41 12 87

Sidansvarig: Terhi Holst
Senast uppdaterad: