I Lomma kommun finns
olika typer av boende för
dig som är äldre eller har
särskilda behov.

Vård- och omsorgsboenden

I Lomma kommun finns olika typer av boenden för dig som har särskilda behov.

Du som är äldre

Du som är äldre kan ansöka om särskilt boende när behovet av vård och omsorg är omfattande och du inte bedöms klara av att bo kvar i ditt egna boende med hjälp av hemtjänstinsatser. Med omfattande vård- och omsorgsinsatser menas kontinuerliga insatser som behöver ges dygnet runt för att tillgodose behov av personlig omvårdnad, tillsyn, skydd och sjukvård. I det särskilda boendet ges service, omvårdnad och tillsyn dygnet runt.

Du ansöker om särskilt boende genom att ta kontakt med kommunens biståndshandläggare eller genom att ladda ner och fylla en ansökningsblankett via självservice. Vid beslut om särskilt boende utgår avgift för mat, vård- och omvårdnadsinsatser samt hyra för lägenhet.

Vid beslut om särskilt boende genomför biståndshandläggare uppföljning av beslut och genomförandeplan en gång per år och vid behov. Vid uppföljningsmötet deltar omvårdnadspersonal från boendet och om brukaren samtycker är även anhöriga välkomna att delta.

Korttidsboende

På Jonasgården i Bjärred finns vår korttidsenhet som bedrivs i kommunens egen regi. Korttidsvistelse kan beviljas personer efter sjukhusvistelse som har tillfälliga behov som i det direkta skedet inte kan tillgodoses i det egna boendet. Dessa behov kan utgöras av en pågående medicinjustering som påverkar individens kognition, att hjälpmedelsbehov behöver identifieras alternativt förberedas i ordinärt boende innan hemgång, att infektion behöver läkas ut, eller att det på grund av omfattande omvårdnadsbehov i kombination med kognitiv svikt behövs ytterligare ett par dagar för att identifiera hjälpbehov och resurser. Biståndshandläggaren gör alltid en samlad bedömning kring individens behov och generellt beviljas korttidsvistelse enbart när behovet inte kan tillgodoses i det egna boendet ens med omfattande omvårdnadsinsatser enligt socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Ajsela Music
Senast uppdaterad: