Den 9 juni blir det folkomröstning om två saker.

Den ena handlar om ett nytt kommunhus

och en gymnasieskola.

Den andra om mer pengar till skolan

och förskoleklasserna.

I en folkomröstning får de

som bor i kommunen rösta

på det alternativ de tycker är bäst.

Kommunal folkomröstning

Ett valkuvert överlämnas mellan två personers händer.

Den 9 juni 2024 blir det kommunal folkomröstning i två frågor. Den ena folkomröstningen handlar om beslutet att bygga gymnasieskola och kommunhus i Lomma. Den andra om förskoleklasser.

Den 14 mars beslutade kommunfullmäktige att folkomröstningar i dessa frågor ska genomföras.

Frågorna kommer att bli:

Vill du att Lomma kommun ska fullfölja det pågående projektet att bygga gymnasieskola och kommunhus?

 • Ja
 • Nej
 • Jag tar inte ställning i frågan

Vill du att Lomma kommun möter ett minskat antal barn i skolan med färre antal klasser?

 • Ja
 • Nej, jag vill att ekonomiska medel skjuts till så att samtliga nuvarande skolor kan fortsätta intaget till sina förskoleklasser.
 • Jag tar inte ställning i frågan

Så går folkomröstningarna till

Folkomröstningarna kommer att genomföras samtidigt och på samma sätt som Europaparlamentsvalet. Till exempel kommer lokalerna att rösta i vara samma och samma öppettider kommer gälla. Det kommer att finnas möjlighet att förtidsrösta på samma sätt som för Europaparlamentsvalet.

För att få rösta i folkomröstningarna ska man:

 • vara 18 år senast på valdagen,
 • vara svensk medborgare, medborgare i ett annat EU-land, Island eller Norge och folkbokförd i kommunen och regionen, eller
 • vara medborgare i ett annat land och folkbokförd i kommunen och regionen, samt har varit folkbokförd i Sverige sammanhängande i tre år före valdagen.

En folkomröstning är rådgivande

En folkomröstning är rådgivande. Efter folkomröstningen behöver kommunfullmäktige fatta nytt beslut om hur folkomröstningens resultat ska hanteras. Kommunfullmäktige är inte bunden att följa folkomröstningens resultat. Det beslutet fattas med enkel majoritet, det vill säga det alternativ som får flest röster antas.

Beslut om att genomföra folkomröstningar

Den 14 mars beslutade politikerna i kommunfullmäktige att folkomröstning om gymnasieskola och ett nytt kommunhus ska genomföras. Socialdemokraterna, Fokus Bjärred, Sverigedemokraterna och Miljöpartiet röstade för en folkomröstning. Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna röstade mot en folkomröstning.

Rösterna blev 20 för och 24 mot, en ledamot avstod från att rösta. För att omröstningen inte skulle blivit av hade minst två tredjedelar av de närvarande politikerna behövt rösta mot förslaget.

Under samma sammanträde beslutades att även folkomröstning om förskoleklasserna ska genomföras. Socialdemokraterna, Fokus Bjärred, Sverigedemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet röstade för en folkomröstning. Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna röstade mot en folkomröstning.

Rösterna blev 23 för och 22 mot. För att omröstningen inte skulle blivit av hade minst två tredjedelar av de närvarande politikerna behövt rösta mot förslaget.

Folkinitiativet bakom folkomröstningen

Den 6 december 2023 lämnades två separata namninsamlingar med namnunderskrifter in till Lomma kommun med begäran om folkomröstning om nytt kommunhus och gymnasium samt ökade resurser till skolan.

Syftet med underskrifterna var att få till stånd en folkomröstning avseende följande frågor:

 • ”Jag vill att beslutet från fullmäktige den 28 september 2023 att bygga ny gymnasieskola och kommunhus ska upphävas”
 • ”Jag vill att ekonomiska medel ska tillskjutas så att samtliga nuvarande F-3 skolor i Lomma kommun, däribland Löddesnässkolan och Pilängsskolan, ska fortsätta intaget till sina förskoleklasser, med möjlighet till färre barn per klass”

För att kunna genomföra en folkomröstning krävdes det namnunderskrifter från minst tio procent av de röstberättigade i kommunen. När namnunderskrifterna granskats stod det klart att antalet var tillräckligt för att kommunfullmäktige skulle ta upp ärendet för beslut.

Ett folkinitiativ är när människor samlar ihop namnunderskrifter för att begära att beslutsfattare att ta upp en viss fråga eller förslag. Om tillräckligt många personer stöder initiativet (10 procent av de röstberättigade) genom sina underskrifter, kan det leda till att frågan blir föremål för en folkomröstning.

Folkomröstningen är själva omröstningen där alla får säga sitt om en fråga, medan folkinitiativ är processen där människor samlar stöd för att få en viss fråga att bli föremål för en folkomröstning.

Läs mer om Förstärkt folkinitiativ, folkomröstning | SKR Länk till annan webbplats.

Beslutet att bygga en gymnasieskola och ett nytt kommunhus togs september 2021 av kommunfullmäktige. Syftet med att bygga ett kvarter som rymmer både gymnasieskola och kommunhus i Lomma är att möjliggöra fortsatt valfrihet för kommunens ungdomar, skapa rådighet över kvalitet och kostnader samt bygga ändamålsenliga kontorslokaler för kommunens medarbetare.

Läs mer om Kommunhus och gymnasieskola - Lomma kommun Länk till annan webbplats.

Frågan om förskoleklasserna handlar om att antalet klasser i dagsläget är för många i förhållande till den efterfrågan som finns. Barnkullarna har minskat de senaste åren och anpassningar till efterfrågan behöver göras då verksamheten har krav på sig att organisera resurseffektivt.

Läs Frågor och svar om förskoleklasserna till höstterminen 2024 - Lomma kommun Länk till annan webbplats.

 • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Rebecka Kärrholm

Senast uppdaterad: