Egenkontroll av miljöfarlig verksamhet

Egenkontroll innebär att du som verksamhetsutövare regelbundet ska kontrollera verksamheten och dess påverkan på miljön. Syftet med egenkontrollen är att motverka och förebygga olägenheter och skador på miljön och människors hälsa.

Egenkontrollens omfattning beror bland annat på vilken typ av verksamhet du bedriver, hur stor den är och hur den påverkar miljön och människors hälsa. Det finns särskilda regler om egenkontroll som gäller för de verksamheter som är anmälnings- eller tillståndspliktiga.

I korthet gäller krav om dokumentation för nedanstående:

  • Vem som har ansvar för miljöfrågorna inom företaget
  • Rutiner för att undersöka utrustning för drift och kontroll
  • Rutiner för att bedöma riskerna med verksamheten
  • Rutiner för att rapportera till miljökontoret när det sker driftstörningar som kan påverka människors hälsa eller miljön
  • En förteckning över de kemikalier som hanteras i verksamheten.
  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helene Blom

Senast uppdaterad: