Expresslov - Snabbväg för bygglov

I april och maj erbjuder Byggenheten på Lomma kommun Expresslov. Tjänsten riktar sig till dig som planerar att söka bygglov för enklare åtgärder, där du som sökande kan få ditt lov redan samma dag!

Expresslov avser ny bygglovsansökan inom detaljplan för enklare åtgärder som exempelvis fasadändringar, mindre tillbyggnader, plank och murar. Du kan även göra en anmälan om eldstad via expresslov.

Några fredagar i april och maj kommer bygglovshandläggare finnas tillgängliga för fysiska möten. I Lomma står vi utanför Lomma stationshus och i Bjärred på Bjärreds Torg. Vid dessa tillfällen kommer handläggarna att möta dig som söker bygglov för att ha en avstämning kring dina önskemål för ditt projekt. Vid dåligt väder blir du som har bokat tid kontaktad för att i stället ses på Lomma stationshus eller digitalt.

Expresslov innebär att du som planerar att söka bygglov för någon av nedanstående åtgärder kan få ditt bygglov redan samma dag som du ansöker om lov, under förutsättning att du lämnar in fullständiga handlingar som krävs för din åtgärd. Klicka på respektive åtgärd i listan nedan för att se vilka handlingar du behöver skicka in i din bygglovsansökan.

Expresslov är för dig dom är redo att söka bygglov. Önskar du rådgivning ber vi dig istället att boka in en tid för rådgivning på tisdagseftermiddagar mellan kl. 16:00-17:00. Du bokar ditt möte för rådgivning här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Datum för Expresslov under våren 2024

Under våren 2024 har vi följande bokningsbara tillfällen:

 • Lomma: 19/5, 24/5
 • Bjärred: 3/5, 31/5

Kom ihåg att du måste boka tid inför ditt besök som varar i upp till 30 minuter. Vid sjukdom går det bra att träffas digitalt.

Boka tid

För att träffa en bygglovshandläggare behöver du boka tid i förväg. Notera att Expresslov är en tjänst för nya bygglovsansökningar för enklare åtgärder och kan inte påskynda ett befintligt ärende hos oss där bygglovsprövning pågår. Klicka här för att boka tid. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontrollera att din åtgärd följer detaljplanen

Är du osäker på om din planerade åtgärd följer detaljplanen? Antingen kan du själv ta reda på svaret genom att söka bland gällande detaljplaner här. Du kan också kontakta byggenheten via mejl på miljo-byggnadsnamnd@lomma.se eller telefon 040-641 10 00.

Skicka in handlingar i förväg

Har du en ansökan om bygglov som du vill diskutera på mötet önskar vi att du skickar in den via e-tjänsten för bygglov senast på onsdagen innan ditt inbokade besök. Vänligen märk din bygglovsansökn med ”Expresslov” och vilket datum och tid du har ditt inbokade möte på. Klicka här för att komma till e-tjänsten. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det finns även möjlighet att lämna in eller mejla ansökan i samband med ditt möte.

Från idé till Expresslov – hur gör jag?

 1. Du har en idé om ett projekt som kräver ett bygglov eller startbesked.

 2. Boka tid för att träffa en bygglovshandläggare via Expresslov. Klicka här för att boka tid. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 3. Kontrollera vilka handlingar som behövs i din bygglovsansökan för ditt projekt. (Kolla i listan nedan).

 4. Kontrollera att din planerade åtgärd följer gällande detaljplan. För att ärendet ska kunna hanteras som ett expresslov behöver åtgärden följa detaljplanen.

 5. Skicka in dina handlingar via e-tjänsten för bygglov Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. senast onsdagen innan ditt inbokade möte.

  Kontakta oss om du har frågor kring vilka handlingar som behövs. Det kommer även finnas möjlighet att lämna in ansökan på plats vid besöket.

 6. Kom till ditt inbokade möte och träffa en bygglovshandläggare.

 7. Handläggaren kommer efter mötet att granska din ansökan. Om något saknas eller fler frågor uppkommer kontaktar vi dig under dagen enligt överenskommelse.

 8. Under eftermiddagen tar handläggaren beslut i ditt ärende och återkopplar till dig.

Viktigt att veta

Om det i granskningen framkommer något som föranleder att ärendet behöver skickas på remiss, att grannar måste höras eller att något ytterligare behöver kompletteras så informeras du om detta och ärendet kommer då att hanteras så skyndsamt som möjligt. Beslut kan i dessa ärenden tas först efter att det som saknas inkommit.

Vilka bygglov passar för Expresslov?

Klicka här för att läsa mer om eldstäder.

Klicka här för att läsa mer om skyltar.

 • VVS-ändringar
 • VVS-ritningar
 • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Johan Persson

Senast uppdaterad: