Maria Ahlgren - förskollärare

Förskolläraren Maria sitter tillsammans med barn och arbetar med ett projekt.

Att Maria Ahlgren skulle utbilda sig till förskollärare var inte helt tydligt från början. Hon hade tankar på lärare, systemvetare, barnpsykolog. Medan hon höll på att guida sig till ett val, jobbade hon som vikarie på förskolorna här i Lomma. Där i de sammanhangen bestämde hon sig för att läsa till förskollärare.

Varför har du valt att jobba som förskollärare?

Jag gillar utveckling och lärande för barn och att få vara med i olika processer. Att se och ge barnen förutsättningar att utveckla sina olika förmågor och intressen samt att skapa sociala relationer är också det som intresserar mig. För mig är det utvecklande att jobba i team som vi gör i förskolan. Jag jobbar på Slåtterängens förskola och där har vi en härlig gemenskap. Där vi både lyfter professionen då vi bollar med varandra olika pedagogiska frågeställningar samt har ett klimat som är tillåtande och vi har en härlig glädje tillsammans.

Vad går ditt arbete ut på?

Om jag skulle svara med endast en mening skulle det bli att skapa relationer. Allt börjar med att bygga goda relationer till barnen, vårdnadshavare, kollegor med flera vi möter. Det handlar om att skapa ett gott lek-och lärande klimat för barnen. Att vi sätter en struktur i en trygg grundverksamhet för barnen som är tydlig, igenkännande och rolig. Att lärandet sker i meningsfulla sammanhang för barnen och att vi får syn på deras olika prövande och strategier är betydelsefullt. En frågeställning som jag utgår från i mitt arbete tillsammans med barnen är: “Vad är det barnen försöker begripa här?” På så sätt ser vi lärandet och vad som faktiskt är viktigt för barnen. Det viktigaste är att barnen ska må bra och känner trygghet. Och att lyfta deras alla olikheter och få utvecklas till den man själv vill bli.

Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig?

Det finns dagar som liknar varandra men alla dagar innehåller olika lek, lärande och möjligheter. Dagen börjar när vi möter barnen och vårdnadshavarna i ett “hej och go’morgon”. Det är viktigt att alla blir sedda, bekräftade och att skapa ett härligt klimat att få må bra i. Jag brukar ge barnen “så kul att se dig idag”. Vi tar avstamp i våra fokusmål LEK LÄRANDE LYCKA då vi sätter grundplaneringen och vi utgår från barnens behov. Vårt tema/projekt är att utveckla barnens lek- och lärmiljöer och att lyfta hur viktig leken är. Där jag som lärare är aktiv, närvarande i barnens utforskande. Det som är vanligt hos oss är att vi har roligt ihop!

Vilka egenskaper är bra att ha som förskollärare?

Att jag är bra på att bygga goda relationer i alla olika möten vi är i. Att kunna kommunicera och ha ett gott samarbete är värdefullt. Jag tänker även att jag ska vara en tydlig förebild både bland barnen och i min profession på min arbetsplats. Sen är det alltid berikande att vara nyfiken, kreativ och tänka utanför boxen.

Hur har din yrkesresa sett ut?

Att jag skulle utbilda mig till förskollärare var inte helt tydligt för mig från början. Jag hade tankar på lärare i engelska/idrott, systemvetare, barnpsykolog… Medan jag höll på att guida mig till ett val så jobbade jag som vikarie på förskolorna här i Lomma. Där i de sammanhangen bestämde jag mig för att läsa till förskollärare. Nu 20 år senare är det fortfarande ett gott val jag gjort. Under de senare åren har jag arbetat mer med kvalitetsutveckling i förskolan, vilket jag gillar starkt.

När känner du extra glädje och engagemang i ditt jobb?

Det finns många sammanhang då jag upplever den lyckan. Att se barnen utvecklas i alla sina ‘jag-kan’ tillfällen. Att ibland är det vettigt att stanna kvar i det lilla och fokusera på att göra rätt saker för att det är då vi får syn på det som barnen kommunicerar. Det handlar om att se barnens lycka! Och kan vi i det lilla, där vi befinner oss förändra världen, så är det ett gott mål att stäva mot. Men att varje dag komma till min arbetsplats och mötas av ett härligt ‘må-bra klimat’ ska lyftas.

Vad gör Lomma kommun till en bra arbetsplats?

För mig har det gett goda möjligheter till kompetensutveckling bl.a. i form Professions-programmet, en satsning på personal och som syftar till att höja kapaciteten och på sikt förbättra kvaliteten i verksamheterna. Jag ser även att det arbete vi gör i förskolan har en tydlig röd ‘kvalitetstråd’ från övergripande mål i kommunen till vad som är viktigt för just barnen på Slåtterängen. Det handlar om en likvärdig förskola för alla barn i kommunen. Jag möter ett stort spelrum för glädje och innovation från både kollegor och chefer där gemenskap är riktigt värdefull.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Sofia Cederström

Senast uppdaterad: