Uppleva och göra

Det finns mycket att uppleva och göra i Lomma kommun. Här hittar du information om bibliotek, turism, fritidsgårdar, kulturskola, idrottsanläggningar, friluftsliv och inte minst det omfattande föreningslivet. Du hittar även information om bidrag och stipendier och kan boka lokaler för olika evenemang. Oavsett om du är besökare eller kommuninvånare, kan du se vad som är på gång i evenemangskalender.

Välkommen hit!

Hitta direkt

Fågelmålning på vägg

Här hittar du vår broschyr "Konst i det fria - din guide till offentlig konst i Lomma kommun"

Hoppande pojke på parkourbana

Här hittar du vår broschyr "Spontanidrott - för ett aktivt liv i Lomma kommun" med en karta.

Nyheter