Uppleva och göra

Det finns mycket att uppleva och göra i Lomma kommun. Här hittar du information om bibliotek, turism, fritidsgårdar, kulturskola, idrottsanläggningar, friluftsliv och inte minst det omfattande föreningslivet. Du hittar även information om bidrag och stipendier och kan boka lokaler för olika evenemang. Oavsett om du är besökare eller kommuninvånare, kan du se vad som är på gång i evenemangskalender.

Välkommen hit!

Hitta direkt

Båt i havet med Långa bryggan i bakgrunden.

Välkommen att upptäcka och utforska vår värld! Tänk på att vara rädd om både dig själv och andra genom att hålla avstånd och följa gällande riktlinjer.

Hand formar ett hjärta

Konst i det fria

Här hittar du vår nya broschyr "Konst i det fria - din guide till offentlig konst i Lomma kommun"

Spontanidrott

Här hittar du vår nya broschyr "Spontanidrott - för ett aktivt liv i Lomma kommun"

Nyheter