Uppleva och göra

Det finns mycket att uppleva och göra i Lomma kommun. Här hittar du information om bibliotek, turism, fritidsgårdar, kulturskola, idrottsanläggningar, friluftsliv och inte minst det omfattande föreningslivet. Du hittar även information om bidrag och stipendier och kan boka lokaler för olika evenemang. Oavsett om du är besökare eller kommuninvånare, kan du se vad som är på gång i evenemangskalender.

Välkommen hit!

Hitta direkt

Fågelmålning på vägg

Här hittar du vår broschyr "Konst i det fria - din guide till offentlig konst i Lomma kommun"

Hoppande pojke på parkourbana

Här hittar du vår broschyr "Spontanidrott - för ett aktivt liv i Lomma kommun" med en karta.

Nyheter

 • Fasan

  Pågående fågelinfluensa

  Fågelinfluensa har tidigare i år konstaterats i en fasanbesättning i Svedala kommun. Detta är det tredje fallet av fågelinfluensa som inträf...

  Läs mer

 • Stora svarta fyrkantiga block med solceller ligger monterade på ett tak

  I vind- och solkraftsutredningen undersöks var i kommunen det finns möjligheter för etablering av vind- eller solkraftsproduktion.

  Senaste nytt från kommunstyrelsen den 25 april

  Kommunstyrelsen hade sammanträde den 25 april. Här är en sammanfattning av några av ärendena.

  Läs mer

 • Papper och penna

  Lomma kommun har inlett utredning i enlighet med lex Sarah

  Den 17 april rapporterade medarbetare på ett särskilt boende en händelse som kan innebära missförhållande, eller allvarlig risk för missförh...

  Läs mer