BiFF – Barn i Föräldrars Fokus

BiFF är en kort utbildning på tre tillfällen i små grupper för föräldrar som ska eller har separerat och som inte kommer överens i frågor som rör gemensamma barn.

Utbildningsprogrammet är framtaget av Rädda Barnen och huvudfrågan i utbildningen är: Vad kan jag som förälder göra för att underlätta för mitt barn?

Exempel på teman:

  • Vilka förändringar innebär en separation för barnet?
  • Vilka behov behöver barnet få tillgodosedda?
  • Hur kan jag förstå mitt barns reaktioner

Så går det till

Tillsammans med andra föräldrar diskuterar du och tar del av kunskap om hur barn reagerar vid föräldrars separation. Ni träffas under två timmar vid tre tillfällen tillsammans med två gruppledare.

BiFF är ett samarbete mellan familjerättssocionomer och familjebehandlare.

Aktuella datum

Höstens utbildning 2023 sker följande tre tisdagar, kl. 16-18:

  • 12/9
  • 26/9
  • 10/10

Bra att veta

  • Utbildningen är gratis.
  • Fika ingår vid varje tillfälle.
  • Ingenting dokumenteras.
  • Det finns inget krav på att båda föräldrar ska delta.

För anmälan, kontakta någon av familjerättssocionomerna, se nedan.

Välkommen med din anmälan!

Kontaktuppgifter

Christina Andersson

Familjerättssocionom

0733-41 16 56

Ingrid Ekholm Ydreborg

Familjerättssocionom

040-641 12 92

Sidansvarig: Lucia Prieto De La Fuente

Senast uppdaterad: