Hjälpmedel

Om du efter en skada eller en sjukdom har svårt att klara din vardag, kan du behöva hjälpmedel.

Kommunen ansvarar för tekniska hjälpmedel i bostaden för dig som är över 20 år. Exempel på hjälpmedel är rullstol, rollator, hygienhjälpmedel, personlyft, minneshjälpmedel och vårdsäng.

Kommunens arbetsterapeuter och fysioterapeuter/sjukgymnaster ansvarar för att du efter bedömning, får rätt hjälpmedel utifrån ditt behov eller din funktionsnedsättning.

Besöksavgift för arbetsterapeut och fysioterapeut tillkommer som en engångsavgift. Från månaden efter du fått hjälpmedel betalar du en fast avgift varje månad oavsett hur många hjälpmedel du fått låna. I avgiften ingår service och reparation av hjälpmedel. Månaden du återlämnar samtliga hjälpmedel är den sista som avgift tas ut.

Från och med 1 maj 2023 införs en avgift för hämtning av hjälpmedel i Lomma kommun.

Om du önskar ha hjälpmedelsavgiften per autogiro så behöver du fylla i en autogiroblankett.

Om du sen tidigare har autogiro gällande hemtjänstinsatser/trygghetslarm, så kommer hjälpmedelsavgiften läggas till på samma faktura och då behövs ingen ny autogiroanmälan.

Lomma kommun följer i stort de avtal och rekommendationer som finns på regional nivå men det kan förekomma lokala avvikelser i hjälpmedelssortimentet. När en bedömning kring dina behov är klar får du förslag på vilket/vilka hjälpmedel som passar just dig. Du har också möjlighet att själv vara delaktig när ditt hjälpmedel väljs ut.

Av miljö- och kostnadsskäl återanvänder Lomma kommun hjälpmedel vilket innebär att du inte alltid får ett nytt hjälpmedel utan istället ett begagnat.

Ska du göra en planerad operation och har fått en ifylld blankett av Region Skåne? Vänligen kontakta vårt hjälpmedelsförråd för att boka tid för hämtning av hjälpmedel.

Endast hjälpmedel på denna blankett kan hämtas vid detta tillfälle. Upplever du behov av fler eller andra hjälpmedel, ta kontakt för bedömning via våra teamtelefoner.

Kontakt: marita.andersson@lomma.se

Om du vistas tillfälligt i kommunen och är i behov av ett hjälpmedel kan du kontakta vår hjälpmedelsleverantör Sodexo för att hyra ett hjälpmedel. 

Sodexo Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Region Skåne har ansvar för alla hjälpmedel till barn och ungdomar upp till 20 år. För personer över 20 år ansvarar Region Skåne för elektriska rullstolar, kommunikationshjälpmedel, vissa sittanpassningar, vridbara bilstolar, andningsrelaterade hjälpmedel och hjälpmedel vid syn- och hörselnedsättningar.

Hjälpmedel Region Skåne Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utöver de hjälpmedel som kommunen ansvarar för finns det enkla och bra produkter som kan ge stöd i vardagen. Kommunens arbetsterapeuter och fysioterapeuter/sjukgymnaster kan ge tips eller hänvisa till inköpsställen.

Vill du ha ytterligare upplysningar? Välkommen att kontakta respektive team.

Hjälpmedlet är ett lån och det är du själv som ansvarar för rengöring och underhåll. Reparationer och besiktningar ansvarar kommunen för.

Om det uppstår fel på ditt hjälpmedel ska du genast kontakta din arbetsterapeut eller fysioterapeut/sjukgymnast. Ett trasigt hjälpmedel bör inte användas.

Kommunens hjälpmedelsleverantör Sodexo ansvarar för att kontinuerligt utföra besiktning samt förebyggande underhåll det vill säga en genomgång och eventuell service av följande hjälpmedel:

  • Manuell rullstol
  • Vårdsäng och sänglyft
  • Mobil lyft
  • Stationär taklyft

En tekniker från Sodexo tar direkt kontakt med dig via telefon för att boka in en tid för hembesök. Om du vill kan du be teknikern att legitimera sig. Detta besök kostar inget.

När behovet av hjälpmedel upphör ska du eller dina närstående återlämna hjälpmedlen väl rengjorda till kommunen. Vissa hjälpmedel hämtas av extern leverantör, Sodexo. Exempel på dessa är vårdsäng, lyft eller överflyttningsplattform.

Om du eller dina närstående inte kan lämna tillbaka hjälpmedlen på egen hand, finns det möjlighet att kommunens vaktmästare kan hämta dem mot en avgift. (Om hjälpmedlet inte återlämnas kan du bli ersättningsskyldig.)

Återlämning sker på Poppelgatan 21 i Lomma. Kontakta först vår hjälpmedelsadministratör för att bestämma tid: Marita Andersson, tel. 073-341 16 51 eller e-post: marita.andersson@lomma.se. Inne på parkeringen vid Poppelgatan, vid den stora porten finns sedan en dörr där hjälpmedlen kan lämnas.

Sidansvarig: Malin Ask

Senast uppdaterad: