Hjälpmedel

Om du efter en skada eller en sjukdom har svårt att klara din vardag, kan du behöva hjälpmedel.

Kommunen ansvarar för tekniska hjälpmedel i bostaden för dig som är över 20 år. Exempel på hjälpmedel är rullstol, rollator, hygienhjälpmedel, personlyft, minneshjälpmedel och vårdsäng.

Kommunens arbetsterapeuter och fysioterapeuter/sjukgymnaster ansvarar för att du efter bedömning, får rätt hjälpmedel utifrån ditt behov eller din funktionsnedsättning.

Från och med 1 maj 2021 införs det en abonnemangsavgift för lån av hjälpmedel i Lomma kommun. Månaden som hjälpmedlet förskrivs innebär ingen kostnad. Från månaden efter betalar man varje månad en fast abonnemangsavgift oavsett hur många hjälpmedel man lånar. Månaden samtliga hjälpmedel återlämnats är den sista som avgift tas ut. I avgiften ingår service och reparation av hjälpmedel.

Om du önskar ha hjälpmedelsavgiften per autogiro så behöver du fylla i en autogiroblankett.

Om de sen tidigare har autogiro gällande hemtjänstinsatser/trygghetslarm, så kommer hjälpmedelsavgiften läggas till på samma faktura och då behövs ingen ny autogiroanmälan.

Lomma kommun följer i stort de avtal och rekommendationer som finns på regional nivå men det kan förekomma lokala avvikelser i hjälpmedelssortimentet. När en bedömning kring dina behov är klar får du förslag på vilket/vilka hjälpmedel som passar just dig. Du har också möjlighet att själv vara delaktig när ditt hjälpmedel väljs ut.

Av miljö- och kostnadsskäl återanvänder Lomma kommun hjälpmedel vilket innebär att du inte alltid får ett nytt hjälpmedel utan istället ett begagnat.

Hjälpmedlet är ett lån och det är du själv som ansvarar för rengöring och underhåll. Reparationer och besiktningar ansvarar kommunen för.

Om det uppstår fel på ditt hjälpmedel ska du genast kontakta din arbetsterapeut eller fysioterapeut/sjukgymnast. Ett trasigt hjälpmedel bör inte användas.

Kommunens hjälpmedelsleverantör Sodexo ansvarar för att kontinuerligt utföra besiktning samt förebyggande underhåll det vill säga en genomgång och eventuell service av följande hjälpmedel:

  • Manuell rullstol
  • Vårdsäng och sänglyft
  • Mobil lyft
  • Stationär taklyft

En tekniker från Sodexo tar direkt kontakt med dig via telefon för att boka in en tid för hembesök. Om du vill kan du be teknikern att legitimera sig. Detta besök kostar inget.

Kontakta din arbetsterapeut/sjukgymnast när du inte behöver ditt hjälpmedel längre. Om du har möjlighet får du gärna själv lämna tillbaka ditt hjälpmedel på Jonasgården (följ skyltning på plats). Om du inte har möjlighet att lämna tillbaka det själv, kommer vi överens om tid och plats för hämtning. Hjälpmedlet ska vara väl rengjort när det lämnas tillbaka och märkt med namn och adress.

Adress Jonasgården: Hans Jonas väg 7-9 i Bjärred.

Region Skåne har ansvar för alla hjälpmedel till barn och ungdomar upp till 20 år. För personer över 20 år ansvarar Region Skåne för elektriska rullstolar, kommunikationshjälpmedel, vissa sittanpassningar, vridbara bilstolar, andningsrelaterade hjälpmedel och hjälpmedel vid syn- och hörselnedsättningar.

Hjälpmedel Region Skåne Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du vistas tillfälligt i kommunen och är i behov av ett hjälpmedel kan du kontakta vår hjälpmedelsleverantör Sodexo för att hyra ett hjälpmedel. 

Sodexo Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utöver de hjälpmedel som kommunen ansvarar för finns det enkla och bra produkter som kan ge stöd i vardagen. Kommunens arbetsterapeuter och fysioterapeuter/sjukgymnaster kan ge tips eller hänvisa till inköpsställen.

Vill du ha ytterligare upplysningar? Välkommen att kontakta respektive team enligt nedan.

Sidansvarig: Malin Ask

Senast uppdaterad: