Elavbrott, styrel

Glödlampa och kontakt

Om efterfrågan på el är större än tillgången riskerar den svenska elförsörjningen att kollapsa. För att undvika detta kan delar av elnätet kopplas bort.

För att säkerställa att samhällsviktiga funktioner har tillgång till el har Energimyndigheten utvecklat processen Styrel.

Det står för "styrning av el till prioriterade elanvändare vid bristsituationer" och är ett sätt att identifiera och prioritera samhällsviktiga elanvändare vid en kortsiktig elbrist. Styrel är en del av den krisberedskap som alla kommuner ska ha.

Manuell bortkoppling

Om det blir brist på el i Sverige finns det risk att delar av elnätet behöver kopplas bort manuellt för att säkerställa att samhällsviktiga funktioner som sjukhus, äldreboende och räddningstjänst har tillgång till el. Även vattenförsörjning och telekommunikation är prioriterade områden. 

För de som drabbas och blir utan el rör det sig förmodligen om kortare avbrott under den tiden på dygnet då nätet är som tyngst belastat. Det kallas roterande avbrott och innebär avstängning av ett område i taget under en kort tid. Om vi alla hjälps åt att dra ned vårt användande av el kan en krissituation lindras eller helt undvikas.

Läs mer om Styrel på Energimyndigheten.se Länk till annan webbplats.

Läd mer om hur du kan förebereda dig för strömavbrott (msb.se) Länk till annan webbplats.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Anders Åkesson

Senast uppdaterad: