I kommunen finns det personer
som ser till så att
kommunen arbetar på rätt sätt
med att ge god vård.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS

För att kunna garantera att den hälso- och sjukvård som erbjuds inom kommunens vård och omsorg är god och säker finns medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS).

Helena Gangefors, MAS

Helena Gangefors, MAS

Medicinskt ansvarig sjuksköterskas huvudsakliga uppgifter är att se till att:

  • riktlinjer för hur vården ska bedrivas och rutiner för läkemedelshantering och dokumentation utarbetas,
  • patienten ges den vård och behandling som läkare ordinerat,
  • beslut om att delegera ansvar för utförande av hälso- och sjukvårdsuppgifter är förenliga med patientsäkerheten och
  • rutiner om avvikelser och anmälan om skador (lex Maria) finns.

Om du har synpunkter eller frågor om ovanstående är du välkommen att kontakta MAS.

Medicinskt ansvarig för rehabilitering, MAR

För att kunna garantera att den rehabilitering som erbjuds inom kommunens vård och omsorg är god och säker finns medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR).

Erik Christensson, MAR

Erik Christensson, MAR

Medicinskt ansvarig för rehabiliterings huvudsakliga uppgifter är att se till att:

  • Kvalitetssäkra och kvalitetsutveckla inom området rehabilitering och medicintekniska produkter, även kallat hjälpmedel.
  • Att ansvara för att patienterna får en säker och ändamålsenlig rehabilitering av god kvalitet av kommunen. Region Skåne ansvarar för rehabilitering via sjukhus och öppenvård.
  • Att ansvara för att det finns ändamålsenliga rutiner inom rehabilitering och medicintekniska produkter och att dessa är kända i verksamheten.

Om du har synpunkter eller frågor om ovanstående är du välkommen att kontakta MAR.

Kontaktuppgifter

Helena Gangefors

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

040-641 12 78

Erik Christensson

MAR, medicinskt ansvarig för rehabilitering

040-641 14 51

Sidansvarig: Helena Gangefors

Senast uppdaterad: