Aktuella projekt

I följande projekt inom Leader Lundaland är Lomma kommun projektägare.

Förstudie ”Amfiteatern – en kultur- och jämställdhetsfrämjande mötesplats för ett aktivt Lomma”

Syftet med projektet är att undersöka och få en klarare bild av hur Amfiteatern skulle kunna utvecklas till att bli en attraktiv kultur- och jämställdhetsfrämjande mötesplats. På Amfiteatern ska kulturföreningarna kunna bedriva både vardaglig verksamhet men även kunna genomföra publika arrangemang.

Amfiteatern i Lomma är en park där det på 1980- och 90-talet regelbundet anordnades programverksamhet med hjälp av inhyrd scen och teknik. I dagsläget finns inget av detta kvar och målet med projektet är att på platsen skapa en ny utomhusarena för kulturell verksamhet där bland annat dans-, musik- och teaterföreningar ska kunna bedriva sin verksamhet. Amfiteatern ska även locka till spontanaktivitet. Med en utomhusarena kan invånarna få möjlighet till en meningsfull fritid med ett brett kulturellt utbud.

I den här förstudien genomförs två workshopar med olika målgrupper. En landskapsarkitekt anlitas som ska ta fram ett förslag på hur Amfiteatern ska kunna se ut för att det ska kunna bli en kultur- och jämställdhetsfrämjande mötesplats. Analysen av workshoparna kommer ligga till grund för detta förslag. Ljud, ljus och scenteknik är viktiga delar under ett arrangemang oavsett om det är en liten tillställning eller en stor konsert. För att arkitekten ska kunna utforma Amfiteatern så praktiskt och estetiskt som möjligt kommer även en scenteknisk konsult anlitas.

Förstudie ”Attraktiva Lomma i Lundaland”

Förstudien ”Attraktiva Lomma i Lundaland” ska undersöka möjligheten att utveckla besöksnäringen genom lokalt engagemang och identifiera vad som bör göras i ett genomförandeprojekt för att möta den outnyttjade potentialen. Förstudien väljer att fördjupa sig i Lomma kommun för att i ett kommande projekt kunna applicera lärdomarna inom hela Lundaland.

Syftet med förstudien är att få en klarare bild av vilken typ av utveckling som behövs inom besöksnäringen i en mindre kommun som Lomma för att bli en mer utvecklad destination. Via workshop och intervjuer ges aktörer inom näringen möjlighet att bidra till att identifiera utvecklingsområden och parallellt görs en analys av hur andra destinationer i vår omvärld arbetat i processer med liknande syfte.

Förstudien ska resultera i en analys av behoven, ge exempel från vår omvärld och identifiera möjligheterna att driva ett arbete med att utveckla destinationen. Hur kan vi vidareutveckla attraktiva Lomma i Lundaland utifrån ett hållbart och lokalt perspektiv?

Ansökan till förstudien har tagits fram inom Lomma kommun i samarbete med Centrumföreningen Lommastråket och Lomma Event.

Kontaktuppgifter

Madeleine Tham

Verksamhetsutvecklare

040-641 11 42

Sidansvarig: Madeleine Tham
Senast uppdaterad: 2018-09-19