Logotyp. EUs jordbruksfond samt Leader
Lundaland logo

Aktuella projekt

I följande projekt inom Leader Lundaland är Lomma kommun projektägare.

 

 

Genomförandeplan Amfiteatern – en kultur- och jämställdhetsfrämjande mötesplats för ett aktivt Lomma

Syftet med Amfiteatern är att

  • På Amfiteatern ska kulturföreningarna kunna bedriva både vardaglig verksamhet men även kunna genomföra publika arrangemang​
  • Med Amfiteatern vill vi skapa en arena där även tjejerna kan och vill vara spontant fysiskt aktiva.​
  • Kulturverksamhet och fysisk aktivitet bidrar till att förhindra sjukdomar och allmän ohälsa och är livsviktigt för unga som gamla​
  • Motverkar ålderssegregation, då teater, sång och dans kan skapa meningsfulla möten mellan äldre och yngre.​
  • Amfiteatern kan bli en naturlig knutpunkt för de som bor i Lomma kommun, och en plats där människor från både stad och landsbygd möts.
  • När projektet är slutfört finns det en Amfiteater i Lomma där det skapas en mångfald av olika kulturarrangemang som är både planerade och spontana.
  • Amfiteatern har blivit en kultur- och jämställdhetsfrämjande mötesplats för olika åldrar och människor med olika ursprung. ​
  • En invigning av Amfiteatern har ägt rum och projektets planerade kulturaktiviteter har genomförts.

Inspirationsfilm om hur den nya amfiteatern kan se ut:

Förstudie ”Amfiteatern – en kultur- och jämställdhetsfrämjande mötesplats för ett aktivt Lomma”

Gräsplan med träd runt om

Syftet med projektet är att undersöka och få en klarare bild av hur Amfiteatern skulle kunna utvecklas till att bli en attraktiv kultur- och jämställdhetsfrämjande mötesplats. På Amfiteatern ska kulturföreningarna kunna bedriva både vardaglig verksamhet men även kunna genomföra publika arrangemang.

Amfiteatern i Lomma är en park där det på 1980- och 90-talet regelbundet anordnades programverksamhet med hjälp av inhyrd scen och teknik. I dagsläget finns inget av detta kvar och målet med projektet är att på platsen skapa en ny utomhusarena för kulturell verksamhet där bland annat dans-, musik- och teaterföreningar ska kunna bedriva sin verksamhet. Amfiteatern ska även locka till spontanaktivitet. Med en utomhusarena kan invånarna få möjlighet till en meningsfull fritid med ett brett kulturellt utbud.

I den här förstudien genomförs två workshopar med olika målgrupper. En landskapsarkitekt anlitas som ska ta fram ett förslag på hur Amfiteatern ska kunna se ut för att det ska kunna bli en kultur- och jämställdhetsfrämjande mötesplats. Analysen av workshoparna kommer ligga till grund för detta förslag. Ljud, ljus och scenteknik är viktiga delar under ett arrangemang oavsett om det är en liten tillställning eller en stor konsert. För att arkitekten ska kunna utforma Amfiteatern så praktiskt och estetiskt som möjligt kommer även en scenteknisk konsult anlitas.

 

Förstudie ”Attraktiva Lomma i Lundaland”

Långa bryggan sträcker sig ut i vattnet. Liten badstrand i förgrunden

Förstudien ”Attraktiva Lomma i Lundaland” ska undersöka möjligheten att utveckla besöksnäringen genom lokalt engagemang och identifiera vad som bör göras i ett genomförandeprojekt för att möta den outnyttjade potentialen. Förstudien väljer att fördjupa sig i Lomma kommun för att i ett kommande projekt kunna applicera lärdomarna inom hela Lundaland.

Syftet med förstudien är att få en klarare bild av vilken typ av utveckling som behövs inom besöksnäringen i en mindre kommun som Lomma för att bli en mer utvecklad destination. Via workshop och intervjuer ges aktörer inom näringen möjlighet att bidra till att identifiera utvecklingsområden och parallellt görs en analys av hur andra destinationer i vår omvärld arbetat i processer med liknande syfte.

Förstudien ska resultera i en analys av behoven, ge exempel från vår omvärld och identifiera möjligheterna att driva ett arbete med att utveckla destinationen. Hur kan vi vidareutveckla attraktiva Lomma i Lundaland utifrån ett hållbart och lokalt perspektiv?

Ansökan till förstudien har tagits fram inom Lomma kommun i samarbete med Centrumföreningen Lommastråket och Lomma Event.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Moa Briem

Senast uppdaterad: