Temat på årets mobilitetsvecka är
Spara energi - Variera dina resor Länk till annan webbplats.

Vi jobbar för att fler ska resa hållbart.
Med hållbara resor menar vi resor till
fots, med cykel eller kollektivtrafik.

Vi arbetar också för en säker trafikmiljö.

Europeiska mobilitetsveckan

Kampanjbild för Europeiska Trafikantveckan

Spara energi – variera dina resor! Det är temat för årets Europeiska mobilitetsveckan som pågår mellan den 16 och 22 september.

Om fler väljer att gå, cykla och åka kollektivt i större utsträckning blir det stora vinster - både för oss själva och för miljön! Minskad klimatpåverkan, trevligare tätortsmiljö och bättre hälsa är bara några av alla fördelar. I år uppmärksammar vi Europeiska mobilitetsveckan med en rad olika aktiviteter med temat spara energi - variera dina resor.

Här hittar du programmet för hela veckan. Pdf, 239.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Tack till dig som reser hållbart

Hållbart resande handlar om konkreta handlingar och att göra smarta val. Väljer du att lämna bilen hemma och istället cykla, gå eller åka kollektivt reser du hållbart. Väldigt konkret och smart samt något som både du och miljön tjänar på.


Bjärred centrum, 19 september
Lomma station, 20 september

Föreläsning, 21 september kl. 18: Cykeln är nyckeln - att lära sig cykla som vuxen

Att kunna cykla ses som närmast självklart i Sverige. Den som inte kan möter en rad problem och de cykelkurser för vuxna som ordnas på många håll är därför mycket uppskattade. Vilka är det som går kurserna och vilka är deras motiv för att lära sig? Varför är det ur ett samhällsperspektiv bra att alla lär sig cykla? Föredraget bygger på en studie inom forskningsprojektet "Cykeln och friheten".

Föreläsningen hålls av Charlotte Hagström som är docent i etnologi och verksam vid Institutionen för kulturvetenskaper vid Lunds universitet.

När: 21 september kl. 18:00
Var: Kulturboxen på Pilängskolan, Pilgatan 13 i Lomma

Fri entré och gratis fika

Varmt välkommen!

Cykeltipsrunda

Testa gärna på vår cykeltipsrunda under mobilitetsveckan och tävla om biobiljetter. För att hitta frågorna måste du titta på kartan som finns klickbar nedan. Nedan finns även det digitala svarsformuläret. Om du vill ha svarsformulär i pappersform finns dessa att hämta på biblioteket i Lomma och Bjärred.

Du kan besvara så många frågor du vill, men när vinnare utses kommer fem av dina svar att rättas. Det vill säga, för att vara med i tävlingen ska du besvara minst fem frågor.

Vi behöver dina svar senast den 24 september 2023 om du vill vara med och tävla.

Klicka här för att komma till cykeltipsrundan. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Klicka här för att öppna kartan. Pdf, 189.4 kB.

Lycka till!

Vem cyklar mest?

Både i Bjärred och Lomma finns cykelbarometrar installerade som visar hur många cyklister som passerar varje dygn. Vilken del av kommunen
har flest förbipasserande cyklister när veckan är slut?

Utveckling av kollektivtrafiken

Lomma kommun arbetar för att en större andel resor ska ske med buss och tåg. Vi tror på att det ska vara smidigt att åka kollektivt och arbetar just nu med att skapa två nya tågstationer i kommunen, en i Alnarp och en i Flädie.

Tågtrafiken möjliggör resor från Lomma station till Malmö central på sju minuter, samt Kävlinge och Helsinborg norröver. Vid stationsområdet finns gott om cykelparkeringar och en pendlarparkering för bilburna resenärer som vill åka vidare med tåg.

Nedan kan du läsa om de båda projekten med nya tågstationer.

Här kan du läsa mer om kommande tågstation i Alnarp.

Här kan du läsa mer om kommande tågstation i Flädie.

Säkrare gång- och cykelbanor

Vi arbetar ständigt med att utveckla infrastrukturen för gång- och cykeltrafik avseende säkerhet, framkomlighet, trygghet och tillgänglighet. Detta för att främja andelen resor med hållbara färdmedel. Målet med alla ny- och ombyggnationer av gång- och cykelbanenät är att öka framkomlighet för oskyddade trafikanter.

I samarbete med Region Skåne och Trafikverket förbereder vi supercykelvägar på flera håll i kommunen.

Delled 103 som går mellan Lomma och Kristianstad bjuder på både modernt och medeltid. Den första etappen går från Lomma, mot studentstaden Lund.

Utmana dig själv

Nyckelring "Min smarta väg till skolan"

Det kan upplevas svårt att bryta invanda beteendemönster. Därför utmanar vi dig att utmana dig själv under Mobilitetsveckan. På så sätt kanske nya vanor föds, och att du i din tur inspirerar någon annan att också testa nya vanor.

Välj en eller flera av följande utmaningar:

  • Gå, cykla eller använd kollektivtrafik till jobbet.
  • Gå, cykla eller använd kollektivtrafik med dina barn till skolan.
  • Gå, cykla eller använd kollektivtrafik när du handlar mat.
  • Samåk till jobbet.
  • Ha en helt bilfri dag.
  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Karolina Jensen

Senast uppdaterad: