Om du och din partner får barn och ni inte är gifta,

behöver socialförvaltningen fastställa vem som

är pappa/förälder till barnet.

Bekräfta föräldraskap

Från och med januari 2022 kan du bekräfta och registrera föräldraskap direkt på Skatteverkets hemsida, de första 14 dagarna efter barnets födelse. Genom att registrera föräldraskapet själv med e-legitimation förkortas hanteringstiden. Det går även fortsatt att bekräfta föräldraskapet via ett besök på familjerättsenheten.

Om ett nyfött barns föräldrar inte är gifta eller registrerade partners med varandra, behöver det fastställas vem som är den andra föräldern.

Detta kan från och med 1 januari 2022 göras inom två veckor efter barnets födelse direkt på Skatteverkets hemsida, om inga särskilda skäl finns.

Om föräldrarna till det nyfödda barnet är gifta eller registrerade partners gäller från och med 1 januari 2022 föräldraskapspresumtion och föräldraskap samt gemensam vårdnad registreras automatiskt hos Skatteverket.

Man kan fortfarande att göra en bekräftelse genom ett besök på familjerättsenheten om ni som föräldrar hellre vill detta, eller om det föreligger någon som helst osäkerhet kring föräldraskap eller regler.

Det går även bra att bekräfta föräldraskapet innan förlossningen. Då kan man kontakta familjerätten och boka en tid. Det man behöver tänka på är att sedan lagändringen måste vi på familjerätten vänta 14 dagar efter barnets födelse innan vi kan godkänna bekräftelsen.

Bekräfta att du har blivit förälder - Skatteverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

När ska du vända dig till familjerätten?

Du behöver vända sig till Familjerätten om du har genomgått en assisterad befruktning och:

  • inte var sambo, registrerade partners eller gifta vid tidpunkten för den assisterade befruktningen
  • det inte finns något samtycke från sambo till den assisterade befruktningen med donerade spermier.
  • den assisterade behandlingen med donerade spermier inte har utförts inom svensk hälso- och sjukvård eller har skett i utlandet vårdinrättning som inte är behörig att utföra behandlingen.
  • barnet som tillkommit genom assisterad befruktning med donerade spermier inte har inte rätt att ta del av uppgifter om spermiedonatorn.
  • barnet blivit till genom heminsemination (då kan den vars spermier använts göra en bekräftelse)
  • det föreligger osäkerhet gällande föräldraskapet utifrån konceptionstid och/eller andra omständigheter.

Läs mer om digital föräldraskapsbekräftelse på myndigheten 1för familjerätt och föräldraskapsstöd (mfof.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontaktuppgifter

Ingrid Ekholm Ydreborg

Familjerättssocionom

040-641 12 92

Christina Andersson

Familjerättssocionom

0733-41 16 56

Sidansvarig: Ingrid Ekholm Ydreborg
Senast uppdaterad: