Lommabukten är som flera andra
kuststräckor drabbad av erosion.
Erosion har alltid funnits, men nu sker
det snabbare än någonsin.

Nya, långsiktigt och effektiva metoder
för att bromsa erosionen.

Med hjälp av EU-projektet LIFE Coast Adapt
ska Lomma kommun testa metoder
för att minska erosionen.

Erosionsskydd i Bjärred

BOJK.

Lommabukten består av grunda, mjuka och leriga bottnar, och är som flera andra kuststräckor drabbad av kusterosion. Sedan 2019 har Lomma kommun ingått i EU-projektet LIFE Coast Adapt och arbetat med att skapa ett naturligt och ekologiskt erosionsskydd som nu är färdigt.

Under våren 2021 gjordes sandfodringar på sträckan norr om motorbåtsbryggan i Bjärred där ett naturligt erosionsskydd håller på att växa fram. Med sand från muddringen vid Lomma Hamn skapades en flackare kant ner mot havet. Hösten 2021 planterades ytterligare sandrör och strandråg. Sedan är tanken att naturen själv ska sköta jobbet med att bilda ett naturligt erosionsskydd.

Åtgärder som skapar dyner

Målsättningen är att det ska bildas naturliga dyner längs med kuststräckan. För att påskynda processen har vi byggt sandstaket och skapat en dyn av tång och sand för att hjälpa naturen på traven. Förhoppningen är att dessa små hinder ska fånga upp sand och förhindra att den följer med vågorna ut i havet.

Hittills har ungefär en tredjedel av alla plantor som ska planteras i området kommit i sanden och resterande del planteras till hösten, då det är mest fördelaktigt att plantera denna typ av växter. Dessa salttoleranta plantor ska med hjälp av sina rötter binda sanden och på så sätt motverka erosion.

Levande och tillgänglig kuststräcka

Förväntan är att det utöver ett erosionsskydd ska bli en levande och tillgänglig kuststräcka som bjuder in till rekreationsmöjligheter och sociala umgängen oavsett årstid. Vi har i samband med projektet placerat ut nya soffor, bänkar och en grill i området.

Kuststräckan kommer med tiden att blir beväxt med salttoleranta strandväxter som binder sanden och skyddar mot erosion. Därmed kommer det i framtiden inte att vara så mycket fri sandyta på sträckan som det är idag. Kuststräckan som ingår i projektet norr om motorbåtsbryggan kommer heller inte att rensas på tång under sommarsäsongen då den inte klassas som en badstrand. Dock kommer det att ske kontinuerlig nerklippning av den invasiva växten parkslide som förekommer i området och som är svår att bekämpa.

Utförda åtgärder:

Flytt av dagvattenutlopp

En av åtgärderna har varit att flytta både de två dagvattenutlopp som tidigare fanns nere vid vattenkanten och istället placera dem längre upp på stranden. Det gör att vattnet kan strömma ner mot havet i sin egen takt utan att tära på kustlinjen.

Borttagning av invasiva växter

En annan åtgärd som ingått i projektet är att arbetet med att plocka bort och kontrollera de invasiva växter som finns i området. Det görs för att de invasiva växterna inte ska konkurrera ut naturligt förekommande växter på stranden.

Här fanns tidigare både pestskråp och parkslide. Parksliden är väldigt svår att utrota, vilket lett till att vi kontinuerligt kommer att klippa ner den och fokuserar på att begränsa spridningen av parkslide.

Fyllt på med ytterligare sand

Mer sand har tillförts för att göra kuststräckan bredare och skapa en mjuk kant upp mot land och på så sätt motverka erosion. Sanden som Lomma kommun har använt för att sandfodra kommer från tidigare sandmuddringar vid Lomma hamn och har testats för att uppfylla alla krav.

För att binda denna sand och arbeta för att främja biologisk mångfald ska växter planteras på de nya sanddynerna och områden runt omkring. 

Plantering av växter

Den växtart som planterades i våras är strandråg. Den är salttålig och har omfattande rotsystem för att binda sanden, och på ett naturligt sätt motverka erosion. Till hösten återstår ytterligare plantering av strandråg och sandrör.

I projektet ska man skapa förutsättningar för att säkra och stärka kustnära ekosystemtjänster, vilket i sin tur ska bilda ett naturligt erosions- och översvämningsskydd.

Stranden norr om Långa bryggan i Bjärred

Hur stranden kan komma att se ut efter avslutat projekt.

Kontaktuppgifter

Helena Björn

Miljöstrateg

Sidansvarig: Bengt Strengbom

Senast uppdaterad: